Infoportal

Når borgeren skal betale penge tilbage til kommunen

Når man skylder penge til kommunen er det altid surt. Nogle kommuner gør det bare endnu mere surt for borgerne, hvis reglerne om kommunernes opkrævning af tilbagebetalingspligtige ydelser efter aktivloven ikke bliver overholdt.

Ankestyrelsen har i deres nyhedsbrev nr. 2, 2018 skrevet om, hvad reglerne for kommunerne er.

I artiklen på ankestyrelsens hjemmeside gennemgår de reglerne for opkrævning, henstand og fastsættelse af ordninger om tilbagebetaling. Og for at gøre det kort; nogle kommuner overholder ikke loven og derfor burde du informere dig om dine rettigheder. Det kan tit betale sig for dig.


En borger kan komme til at skylde kommunen penge efter at have fået ydelser efter aktivloven. Hvis kommunen afgør, at borgeren skal betale pengene tilbage, har kommunen to muligheder:

  • at fastsætte en ordning om afdragsvis betaling
  • at yde henstand med betalingen.

Reglerne om kommunernes opkrævning af tilbagebetalingspligtige ydelser efter aktivloven findes i:

  • Lov nr. 455 af 10. juni 1997 om aktiv socialpolitik, som bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 269 af 21. marts 2017, § 95
  • Bekendtgørelse nr. 418 af 28. april 2017om kommunernes opkrævning af tilbagebetalingskrav efter lov om aktiv socialpolitik, lov om kontantydelse, § 70 f, stk. 10, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v., §§ 1-13.
  • Bekendtgørelse nr. 300 af 29. marts 2017 om inddrivelse af gæld til det offentlige, § 10, stk. 1 og stk. 2.

Du kan læse hele artikel hos Ankestyrelsens nyhedsbrev nr. 2. April 2018