Beskæftigelsessagsbehandleres adfærd overfor borgere var tema for en samtale mellem os – den frivillige organisation Syg I Haderslev – SIH, Karina Lorentzen Dehnhardt (MF for SF. Gruppeformand) og Karin B Nissen (Privat Socialrådgiver, professionel bisidder og partsrepræsentant) i dag.

Servicehund Bine, Karin B Nissen og Holger Kropp
Mødet var ikke kun alvorlige emner. Der var også plads til at forkæle kontorets servicehund Bine

Mødet fandt sted i Karin B Nissens kontor i Børkop. Karina Lorentzen Dehnhardt var med online via Teams Videokonference.

Syg i Haderslev har 400 medlemmer og 8 uddannede bisiddere, som hjælper borgere, der er kommet i klemme primært i beskæftigelsessystemet.

Oftest i Haderslev, men også i andre kommuner, afhængig af de tilgængelige ressourcer. Foreningen er den eneste forening i Danmark, der har fået midler fra kommunen til at uddanne bisiddere.

Holger Kropp fra Foreningen Syg i Haderslev fortalte om borgere, der bl.a. oplever, at sagsbehandlere ændrer tone og pludselig godt kan ekspedere en aktindsigt, når der kommer en bisidder fra foreningen på en sag.

I en anden sag kunne en sagsbehandler pludseligt godt erkende, at hun ingen belæg havde for at påstå, at alle borgere i et bestemt tilbud mente sig syge med Fibromyalgi, fordi de var i dette tilbud.
En bisidder fra foreningen oplever både implicitte og direkte trusler, der forstummer ret hurtigt, når hun er med. Stemningen vender fra formynderisk til samskabende.

Karin B Nissen har desværre lignende oplevelser i hendes praksis som privatpraktiserende socialrådgiver.
Holger Kropp fortalte på mødet, hvordan han selv flere gange har oplevet, at borgere efter møde ser på ham og siger:

Hvad skete der lige der? Sagsbehandleren var flink? Det plejer hun ikke at være.
Sådanne udsagn berører Holger dybt, idet han finder, at kontakten mellem borger og sagsbehandler bør være præget af imødekommenhed og ligeværdighed.

Mulighederne for at styrke reglerne om god forvaltningsskik samt evt. gribe korrigerende ind overfor overtrædelser af reglerne drøftedes som en mulig løsning på problemerne med nedladende og uhøflig tale.

Hver 3. måned mødes foreningen til dialogmøde med jobcenterledelsen, hvor samarbejdsproblemer, problemer med sagsbehandleres tone og adfærd, ugyldige afgørelser m.m. drøftes.

Syg i Haderslev har opnået et meget godt samarbejde med Haderslev jobcenter og langt de fleste sagsbehandlere / rådgivere, er professionelle og høflige. Det har ikke altid været sådan. Vores måde at arbejde sammen med jobcentret har bevirket at mange flere borgere oplever en god behandling, selvom der stadig er enkelte problemer, som vi drøfter med ledelsen så snart vi bliver bekendt med dem.

Jobcentret informerer foreningen om nye tiltag på baggrund af tidligere dialogmøder.
Oplevelsen er at jobcentret reagerer hurtigt på information fra dialogmøderne.

”Alfa og omega må være, at sagsbehandlerne optræder anstændigt, høfligt og rimeligt overfor borgerne!”
”Alfa og omega må være, at sagsbehandlerne optræder anstændigt, høfligt og rimeligt overfor borgerne!”, siger Holger Kropp, som foreslår, at man sætter inddragelse af fx frivillige foreninger og bisiddere i system.

Folketingets ombudsmand har dedikeret en længere tekst om god forvaltningsskik og afsluttende vil vi citere ombudsmanden med ordene:

Det øger tilliden til forvaltningen, at en myndighed eksempelvis svarer åbent og imødekommende på borgerens henvendelser eller ringer tilbage, hvis borgeren har fået et løfte om at blive kontaktet.

En myndighed bør i overensstemmelse med god forvaltningsskik optræde venligt, høfligt og hensynsfuldt over for borgerne.

Det gælder, uanset om borgeren er i skriftlig eller mundtlig kontakt med myndigheden, og uanset om kontakten finder sted i forbindelse med f.eks. behandlingen af en konkret afgørelsessag, eller myndigheden udøver faktisk forvaltningsvirksomhed, eksempelvis i form af børnepasning, drift af plejecentre, rengøring eller kantinedrift.

Servicehund Bine
Mødet blev afsluttet med en fortjent forkælelse af servicehunden Bina, der i 3 timer har holdt os i gang.

Med mødet i dag mellem Syg i Haderslev, politiker og Privat Socialrådgiver håber vi, at der kommer fokus på dette område i hele landet.

Vi som bisiddere oplever i en del andre kommuner, at sagsbehandlere ikke opfører sig høfligt og anstændigt overfor borgeren.

Vi vil gøre opmærksom på dette og håber at der kommer et øget fokus på området ud af vores møde i dag.

Deltagere af dagens møde:

Karin B Nissen
Privat Socialrådgiver, professionel bisidder og partsrepræsentant
Cand.soc. i socialt arbejde

Karina Lorentzen Denhardt
MF for SF. Gruppeformand. Retsordfører og formand for udvalget for udvalget for øer og landdistrikter.

Holger Kropp
Medlem af bestyrelsen for Syg i Haderslev
Professionel bisidder

Previous reading
Indkaldelse generalforsamling 2023
Next reading
Høringssvar Syg i Haderslev, vedrørende ”Initiativer for at sikre den strukturelle balance”.