Da vi startede Syg i Haderslev tilbage i 2014, var vores øverste formål at nedlægge foreningen igen.

Fordi hvis vi gjorde det, så havde vi elimineret alle grunde til at have en forening.
Alle syge og klemte borgere i Haderslev kommune ville så have fået den retssikkerhed, den anstændighed, den åbenhed fra kommunens jobcenter, som vi som syge og klemte borgere har krav på.

For at kunne nå målet om at nedlægge foreningen igen, har vi i bestyrelsen, vi medlemmer, vi syge, vi klemte, kæmpet mere end én hård kamp. Vi har tabt nogle kampe, vundet mange. Vi har jublet, vi har grædt, vi har fået ar. Vi har mistet venner og medkæmpere undervejs. Nye personer kom til og andre gik.

Den 29.08.2023 holdte vi ekstra ordinær generalforsamling hvor der blev vedtaget: Nu er tiden kommet til at nedlægge foreningen.

Syg i Haderslev | 4 forpersoner samlet.
De sidste 4 forpersoner fra SiH. Fra venstre til højre: Henriette Nissen, Anne Pedersen, Ann Bork, Holger Kropp. Vores første forperson var Sisse Stæhr

Ikke fordi vi har opnået alle vores mål.
Der er stadig meget at kæmpe for.
Men vi har kæmpet kampen stort set alene og det har kostet ekstrem meget, både på det fysiske og psykiske niveau.

Bestyrelsen har arbejdet benhårdt for at skabe resultater på politisk niveau, hos embedsværket, ledelsen og sagsbehandlere. Vi har kæmpet for retssikkerheden, den gode tone og at både borger og sagsbehandler møder hinanden på øjenhøjde.

Vi har – desværre må man sige – ikke formået at få flere medlemmer eller udefra kommende til at melde sig ind i det vigtige bestyrelsesarbejde.

Syg i Haderslev har koncentreret sig på at arbejde, at skabe resultater, at forbedre situationen for alle borgere i kommunen, ikke kun vores medlemmer. Vi overså hvor meget arbejde det var og vi mærkede for sent efter, at det drænede os for energi. Lidt efter lidt blev opgaverne fordelt på færre skuldre og alle råb om hjælp, blev uhørt.

Og selvom vi har været aktiv på Facebook, Twitter og vores hjemmeside, så har vi ikke lavet reklame nok for os. Vi var fokuseret på vores arbejde, ikke på at råbe i medierne. Måske skulle vi have gjort det lidt mere. Men så havde det taget fokus væk fra arbejdet og vi ville så nok ikke have den succes som vi havde.

Vi er nu ved et punkt, hvor de resterende bestyrelsesmedlemmer er udbrændte og vi har ikke nok bestyrelsesmedlemmer til at kunne danne en fungerende bestyrelse. De sidste 3 – 4 år har vi drøftet overvejelserne med at stoppe. Hvert år blev vi overmandet af arbejde, resultater og ja også skyldfølelser og følelsen af at være forpligtet.

Skyld overfor de borgere der har brug for os. Forpligtelse overfor kommunen der har inviteret os ind i maskinrummet og betalt for nogle af vores bisiddere.

Men både vi som bestyrelse, mange borgere og politikere, samt vores samarbejdspartnere har ladet sig blænde af vores iver, vores stædighed, vores succes.

Foreningens bestyrelse består, ligesom de medlemmer vi kæmper hver dag for, af syge og klemte mennesker. Mennesker der har fleksjob eller førtidspension, er på kontanthjælp, er syg og har en stresset hverdag for at holde nogenlunde familielivet i gang eller bare for at ens egen helbred ikke bliver forværret.

Ingen af os er ressourcestærke personer, ingen af os har en faglig baggrund som socialrådgiver og dog har alle af os opnået ufattelig meget.

Siden vores start i 2014 har vi hjulpet borgere med at få afklaring af deres jobcentersager.

Efter 2018 tog tingene virkelig fart på, da 2 af vores bestyrelsesmedlemmer (Anne Pedersen og Holger Kropp) fik chancen for at blive uddannet som professionel bisidder- og partsrepræsentant. Uddannelsen blev betalt af deres egen lomme, men det var startskuddet til noget stort. Vi har fået afklaret langt over 150 personer der har været i klemme.

Opnået førtidspensioner, fleksjobs, forlængelser af sygedagpenge, seniorpension, vist alternativer til både borger og sagsbehandler, så sagsbehandlingen bliver kortere og mere fagligt. Vi har gennemgået mange sager og fundet graverende fejl som vi kunne hjælpe med at få rettet, hjælpe med bevillinger af hjælpemidler og meget meget andet mere.

Vi har fået opbakning af beskæftigelses- og integrationsudvalget som har betalt for, at vi kan uddanne flere bisiddere til professionelle bisiddere- og partsrepræsentanter, taget ekstra jura kurser og har ofret meget mere end halvdelen af vores ”fritid” til SiH.

Både stoltheden men også skyld- og forpligtelsesfølesen var med til at vi ignorerede de faresignaler vores kroppe og hjerne sendte til os. Mange i bestyrelsen blev mere syg, havde mindre energi, farede vildt småting.

“Nogen gange skal man bare vælge at være færdig med noget.”

Vores daværende formand Anne Pedersen sendte mig 2021 et billede med en tekst:
”Nogen gange skal man bare vælge at være færdig med noget. Ikke vred, ikke ked af det. Bare færdig”

Det beskriver situationen meget godt.

Der er ingen bitterhed (ikke mere) over at projektet Forening Syg i Haderslev ikke kunne tiltrække flere aktive ildsjæle. Det er blot en konstatering, at man har arbejdet benhårdt og sat sit eget helbred og privatliv på spil og man har gjort det gerne. Der var et formål med det hele. Og nu er man færdig med projektet ”Forening”.

Og ekstremt meget af det vi har sat os for, har vi opnået. Sammen med visse dele af forvaltningen, sagsbehandlere, ledere og politikere, har Syg i Haderslev virkelig ændret livet for mange syge og klemte borgere i kommunen.

På vejen til at forbedre forholdene for borgerne, har vi fokuseret på det faglige, saglige. Vi har haft et tæt samarbejde med fagpersoner og vores viden og ageren blev rost flere steder.

Vores model at arbejde med sagsbehandlere, ledelsen og politikere, er nu spredt til flere kommuner rundt om i landet. Seneste tilbagemelding fra København kommune var, at vi blev kontaktet af borgerrådgivere i København, der spurgte hvordan vi gjorde.
Og vejen til bedre sagsbehandling, bedre kommunikation, mere retssikkerhed, stopper ikke. Vi ændrer bare form.

Back to the Roots kan man kalde det.

En forening kræver ekstrem meget ekstra arbejde, som på andre måder giver fordele vi ellers ikke havde, men det er blevet for meget for os.
Vi nedlægger foreningen for at kunne koncentrere os mere om borgerne, om netværk, om det sociale, hvilket vi til sidst ikke havde tid til mere.

Vi omdanner bestyrelsen til en styregruppe, vi beholder vores bisiddere – dog er der nogle der ikke tager så mange sager mere -, vi prøver på at få restitueret os så godt som muligt så vi kan deltage i sociale aktiviteter igen. Vi beholder de gode kontakter til kommunen og forvaltningen. Dog satser vi mere på jeres aktive deltagelse i Syg i Haderslev.

Vores projekt blev lavet så alle har en stemme, alle bliver hørt og alle kan deltage. Dette vil vi fremadrettet sætte mere fokus på, så vi i bestyrelsen / styregruppen, kan træde et par skridt tilbage.

Vi ser frem til en positiv og aktiv fremtid, debat og indblanding.

Previous reading
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling foreningen Syg I Haderslev 20.09.2023
Next reading
INVITATION: KOM OG MØD HADERSLEV UDSATTERÅD