Få overblik over bestyrelsen her.

Foreningen Syg I Haderslev yder gensidig vejledning og hjælp til selvhjælp i forbindelse med borgere, der er i kontakt med jobcenter og ydelsescenter. Heriblandt bisidderhjælp til f.eks møder med alle afdelinger af jobcenter og ydelsescenter, såvel som møder hos læge osv.

Bestyrelsens overordnede opgaver er:

 • At udvikle strategier til at opfylde foreningens mål.
 • Styre økonomien og udarbejde, følge op på budgetter.
 • Sikre, at foreningen lever op til sine juridiske forpligtelser.
 • Sikre, at medlemmer har indsigt i og indflydelse på foreningen.
 • Sikre at vedtægterne overholdes, udvikles og løbende får et serviceeftersyn.
 • Kommunikere med omverdenen. Det gør vores bestyrelse via forskellige medier som f.eks aviser, radio og tv kanaler, sociale medier og egen hjemmeside.
 • Vi er i løbende dialog med vores medlemmer, hvad vi har opnået, hvad foreningen står for, og hvad vores ideer er. Derudover tager vi input fra medlemmerne til løbende at forbedre vores måde at arbejde og kommunikere på. Nogle mål ændres undervejs, alt efter hvordan medlemmerne tilkendegiver ønsker om dette.

Syg i Haderslev | Logotransparent

Syg i Haderslev bestyrelse

Den aktuelle bestyrelse ser ud som følgende:

Ann Bork

Ann Bork

Formand
Holger Kropp

Holger Kropp

Kasserer, Næstformand
Gert Verner Jørgensen

Gert Verner Jørgensen

Bestyrelsesmedlem
Kirsten Clausager

Kirsten Clausager

Suppleant
Lars Bøge Jensen

Lars Bøge Jensen

Suppleant

Bestyrelsen har mellem 3 og 5 medlemmer og op til 3 suppleanter. Bestyrelsesmedlemmerne og suppleanterne vælges af foreningens generalforsamling og konstituerer sig selv.

For valgperioden 2023 - 24 består bestyrelsen af følgende medlemmer:

 • Ann Bork, Formand
 • Holger Kropp, Næstformand og Kasserer
 • Gert Verner Jørgensen, Bestyrelsesmedlem
 • Kirsten Clausager, Suppleant
 • Lars Bøge Jensen, Suppleant