Din ret til en bisidder.

Det allervigtigste først: Du har som borger RET TIL AT HAVE EN BISIDDER MED! >Læs eventuel mere om bisidder- og partsrepræsentant i Forvaltningsloven §8.Syg i Haderslev | Denne link fører til en ekstern side Og du bestemmer helt selv, hvem du gerne vil have med som bisidder. Alle vores bisiddere har tavshedspligt! Du kan til enhver tid bede om at skifte bisidder, eller undlade at bruge en bisidder.

Syg I Haderslev | icon
Vi vil meget gerne hjælpe dig med at komme videre i din sag. Det er gratis for dig og du kan til enhver tid ombestemme dig. Vi kan ikke garantere, at vi altid har ressourcerne til at hjælpe. Engang imellem er alle vores bisiddere optaget.

Det er vigtigt for os at sige, at vi IKKE er din partsrepræsentant og det er pga forskellige grunde. Nogle af dem er:

  • En partsrepræsentant kan varetage dine interesser både mundtligt og skriftligt, udtale sig på vegne af dig, modtage breve fra kommunen og afgive skriftlige bemærkninger og svar.
  • En bisidder kan ligesom partsrepræsentanten deltage i møder med kommunen og kan eventuelt føre ordet for dig, men herudover har en bisidder ikke yderligere beføjelser.
  • Som partsrepræsentant skal man have en forsikringsordning i tilfælde af, at partsrepræsentanten forvolder skade. Det har foreningen simpelthen ikke råd til.
  • Vi mener, at en partsrepræsentant har for meget magt i forhold til din sag (overtage din sag).
  • Vi hjælper og støtter dig i, at du overtager din egen sag og får al nødvendig hjælp fra os.

Bisidderens primære funktion er at støtte borgeren, for eksempel ved at notere, huske spørgsmål, forklare hvad der bliver sagt eller oversætte, og hvis du giver samtykke til dette, så må vi også drøfte sagen med sagsbehandleren. Dog må vi ikke forhandle eller træffe beslutninger på borgerens vegne.


Syg i Haderslev | Socialjuridisk Institut v/ Louise Schelde FrederiksenVores bisiddere er alle uddannet hos Socialjuridisk institut i Odense (se deres hjemmeside her) som professionel bisidder- og partsrepræsentant dvs. vores bisiddere har alle gennemgået mere end blot et bisidderkursus.

Derudover har nogle af vores bisiddere fået ekstrauddannelsen “Coaching, socialrådgivning og jura i praksis” (CSJ-Metoden) og JURAboost.

Vi går meget op i at have professionelt uddannede bisiddere

Som forening der er drevet af syge for syge og klemte borgere, har vi valgt at gøre meget ud af uddannelsen og efteruddannelse af vores bisiddere.

Fordi lovgivningen kan være meget kompleks, og det er ikke altid man som borger i systemet, kan forstå de små finheder i både lovgivningen, men også håndtering af selv samme.

Vores erfaring er også, at man som borger der møder systemet, har svært ved at forholde sig til sin egen sag, sine følelser og nemt bliver overrumplet af et tungt system der styrer ens liv.
Her vil vi gerne hjælpe dig med at tage styringen i din sag tilbage og dermed styringen af dit liv.