Styrke – Selvværd – Sammenhold

De ting er svære at finde, når du er ramt af både arbejdsløshed og sygdom. Men hos Syg i Haderslev kan du finde både et fællesskab og den faglige rådgivning, du har brug for.

Vi arbejder for at hjælpe dem, der er klemt i jobcentersystemet. For det er svært – det føles næsten umuligt - at række ud efter en hjælpende hånd, når det hele brænder sammen.

Vi er en gruppe af frivillige, der alle har været i samme situation som dig. Så du skal ikke bekymre dig over, om du nu skal til at forklare eller forsvare dig igen-igen.

Syg i Haderslev | Bliv medlem

Syg I Haderslev er Danmarks største forening i forbundet af "Syg I .... " grupper.

Opdatering den 06.10.2023 - DET ER IKKE MULIGT AT BLIVE MEDLEM I FORENINGEN LÆNGERE, DA SYG I HADERSLEV HAR NEDLAGT FORENINGSDELEN

Vores mål og arbejde derhen er dog stadig de samme. Nu som netværksgruppe igen. Back to the roots!

Læs vores gamle tekst her:

Vores mål er at forbedre forholdene for sygdomsramte og “klemte” personer i jobcentersystemet. Vi tilbyder hjælp med bisiddere til de hårde møder og kurser for syge borgere og pårørende, så tingene måske bliver en lille smule nemmere at håndtere i det lange løb.

Styrke – Selvværd – Sammenhold er ikke kun tomme ord for os.

Vi har flere gange bevist, at hvis vi alle står stærkt sammen kan vi opnå utrolig meget.
Vi vil gerne være landsdækkende, for det er jo et problem, der rækker langt ud over Haderslev. Vi vil give vores borgere en stemme, der bliver hørt.

Hvorfor skal jeg være medlem?

Det korte svar er; Du skal ikke være medlem hos os for at få vores hjælp.

Det lidt længere svar er; Syg I Haderslev drives af frivillige, som ikke får løn eller anden tilskud for deres arbejde. Alle vores kurser, rådgivere, foredragsholder osv. skal til gengæld betales af os. Derfor har vi brug for din støtte og dit medlemskab. Vi arbejder hele tiden på, at udvide vores tilbud til alle der er interesserede i Syg I Haderslev, men dette koster penge og med dit medlemskab understøtter du vores arbejde og medlemmernes vej mod afklaring.

Vi kan desværre alle blive syge og ende med at skulle i kontakt med jobcentret.

For at få den bedste hjælp fra start, er det bedst du har en bisidder med til dine møder med det offentlige. Sådan en bisidder kan du få hos os. Gratis og med varmt hjerte. Det er dog ikke gratis for os at uddanne professionelle bisiddere, holde kurser, netværksmøder og meget mere.

Derudover samarbejder vi på tværs med forskellige læger, psykiatrien, væresteder og mange andre, for at få vores budskab spredt og for at kunne tilbyde hjælp til så mange som muligt.

Syg I Haderslev er Danmarks største forening i forbundet af "Syg I .... " grupper.

Det giver os, vores medlemmer og dermed automatisk alle syge og klemte borgere i kommunen, en stemme der bliver hørt.

Vores stemme bliver hørt hos de forskellige kommunale aktører, og det gør vores arbejde lettere.

Et medlemskab kan kun gives til enkeltpersoner. Ønsker man, at f.eks ens ægtefælle eller samlever eller børn bliver medlem, skal disse personer ansøge om et medlemskab.