Behandling

Picture of Haderslev Kommunes Misbrugscenter

Teaterstien 9a

74 52 76 16

Stedet er uvisiteret!
Misbrugscenteret er et tilbud til alle voksne, der har problemer med alkohol eller stoffer. Behandlingen foregår overvejende i grupper, men der kan også tilbydes individuelle samtaler.

Der tilbydes: Rådgivning om misbrugsproblemer. Udredning og behandling af misbrugsproblemer. Medicinsk understøttelse og substitutionsbehandling. Pårørendegruppe/ samtaler med pårørende. Anonym behandling til mennesker med alkoholmisbrug. Gratis behandling. Tavshedspligt!

Haderslev Kommunes Misbrugscenter
Picture of Lokalpsykiatrien Haderslev

Skallebækvej 5

99 44 59 10

I lokalpsykiatrien modtager man ambulant psykiatrisk behandling. Lokalpsykiatriens medarbejdere udgør et tværfagligt team med indsigt i medicinsk behandling, psykoterapi, psykiatrisk sygepleje og socialrådgivning.

Lokalpsykiatrien i Haderslev tilbyder:
Udredning og behandling af psykiske lidelser.
Sundhedsfaglig kontaktperson, som koordinerer behandlingsforløbet i samarbejde med patienten .
Opsøgende psykoseteam, som er et tilbud til mennesker med langvarige, svære psykoselidelser, problemer med at opretholde kontakten og evt. komplicerende forhold som misbrug eller hjemløshed.
DAT - teamet, som tilbyder terapeutiske behandlingsforløb til mennesker med personlighedsforstyrrelse af borderlinetypen.
Gruppeforløb, hvor undervisning i egen lidelse (psykoedukation) og kognitiv adfærdsterapi er kombineret.

Lokalpsykiatrien Haderslev
Picture of Rehabiliteringscenter for torturofre RCT Jylland

Gravene 16, 1. sal

74 53 25 35

RCT - Jylland tilbyder behandling og rehabilitering af torturoverlevere og andre traumatiserede flygtninge. Centret drives som en selvejende institution med en driftsoverenskomst indgået med Region Syddanmark.

RCT tilbyder: Ambulant behandling – både individuelt og i gruppe. Supervision for fagpersonale der arbejder med traumatiserede mennesker. Undervisning omhandlende tortur, menneskerettigheder og behandling af traumatiserede flygtninge.

Rehabiliteringscenter for torturofre RCT Jylland
Picture of Sydgården

Aabenraavej 120

73 22 10 00

På Sydgården får du individuel behandling for dit misbrug af alkohol, hash, medicin eller stoffer. Vi tilbyder afrusning med lægehjælp, hvis du har behov for det. Du behandles af fagligt uddannet personale, møder anerkendte metoder og terapiformer. I behandlingen oplever du, at der bliver taget individuelle hensyn til dig og din baggrund. Hvis dit misbrug er forbundet med problemer i din personlighed, hjælper vi dig tilbage til en ny hverdag gennem efterbehandling.

Tilrettelagt i samarbejde med dit kommunale misbrugscenter, indgår du i et fællesskab med op til 24 andre personer. Du kan færdes frit omkring i din fritid, men selvfølgelig må du ikke indtage rusmidler. Opholdet på Sydgården betales af din kommune, af din arbejdsgiver eller af dig selv. Under dit ophold på Sydgården er du væk fra dine sædvanlige problemstillinger og kan koncentrere dig helt om, at få et godt liv uden rusmidler.

Sydgården