Kolibrien er et værested for psykisk sårbare mennesker. Tilbuddet er uvisiteret, således, at man kan komme ind fra gaden og benytte sig af tilbuddet i...

 Væresteder /  Vojens

Stedet er uvisiteret! Borgercafeen er et socialt værested under Haderslev Kommune. Stedet er for misbrugere, psykisk syge, ensomme, socialt udsatte og andre der føler de...

 Væresteder /  Haderslev