Foreningens opgave er at hjælpe borgere i Haderslev kommune, som primært er syge eller klemte i jobcenter systemet.


Vi har en stormfuld historie bag os, der gør, at vi ved, hvordan syge og klemte mennesker tænker, hvad deres behov og ønsker er. Samtidig har vi lært, hvordan systemet ser ud indefra, og vi har fået gode redskaber til at navigere i de rammer systemet tilbyder.

Udover at yde bistand til møder med kommunen og når lovgivningen bliver svær at forstå, så er foreningen også et fristed, hvor medlemmerne har mulighed for at møde andre ligesindede.

Foreningen har forskellige fora, hvor medlemmerne har mulighed for at dele råd og erfaringer, samt få og have et netværk, som kan være svært at fastholde, når man ikke er i arbejde.

Med vores professionelt uddannede bisiddere yder vi ikke kun hjælp, men i stor stil selvhjælp. Selvhjælp er en anerkendt og effektiv metode, der giver alle mennesker mulighed for, gensidigt og på lige fod, at dele erfaringer om det, der er svært lige nu. Derfor prøver vi, så vidt muligt, at involvere borgeren i alle arbejdsgange og afgørelser.

Historien  om hvordan vi startede.

Syg i Haderslev | Sisse Stæhr
Sisse Stæhr (†): “Hvis man ikke er syg i forvejen, så bliver man det af at være fanget i systemet”

2014 havde vores første formand Sisse Stæhr fået nok. Nok af at blive behandlet dårligt af jobcentret. Nok af at være syg. Nok af, at fremtrædende politikere brugte medierne til at træde verbalt på alle syge, der ikke var i stand til at kunne forsørge sig selv eller sin familie.

Hendes egen sag kom frem i lyset, da hun valgte at stå frem i Lokalavisen Budstikken og fortælle om et ekstremt langt afklaringsforløb, som godt nok bød på mange aktiviteter, men bare ikke på afklaring.

Og med regler om sygedagpengeperioder og forsørgelsespligt, betød den langstrakte sagsbehandling, at hun stod uden forsørgelse, og uden nogen idé om, hvornår der kan komme en afklaring. Hendes foretrukne sætning til alt det var: "Hvis man ikke er syg i forvejen, så bliver man det af at være fanget i systemet".

Vores motto er:

Styrke

Forskellen på succes og fiasko består ikke i styrke eller viden, men i vilje” By Vince Lombardi

Selvværd

Mennesker er ligesom træer. Den del af træet du kan se, det du selv viser omverdenen, det er din selvtillid. Det er det, du omgiver dig med, det du gør og det du kan.
Dit rodnet er dit selvværd. Det består af dine værdier – det, der er vigtigt for dig. Dine overbevisninger, det du tror på om dig selv.

Sammenhold

Et stærkt sammenhold kommer ikke af sig selv. Vi har fælles historier og værdier der gør, at vi forstår hinanden og samarbejder bedst muligt.

Der blev startet en facebookgruppe og hurtigt voksede den til 300 borgere.

Samtidig var der to andre grupper, der havde samme formål og de 3 stiftere blev enige om at slå sig sammen og danne "Syg i Haderslev" støttegruppe.

Der blev dannet en styregruppe, der skulle pege på den retning Syg i Haderslev skulle gå, hvilke opgaver foreningen skulle påtage sig osv. Gruppens hovedformål var at få støtte hos hinanden og støtte hos ressourcepersoner, som f.eks kan være bisiddere eller partsrepræsentanter. Der blev arrangeret netværks- og kaffemøder, hvor man kunne vende sin situation med andre, som forstår én.

Og så er "Syg i Haderslev" lykkedes med at komme i dialog med såvel den administrative som den politiske ledelse på Jobcenter Haderslev. Parterne har haft det første møde, hvor "Syg i Haderslev" har kunnet fremsætte de kritikpunkter man har - og de ønsker man har. Efter dette møde udtrykte formanden for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Jesper Andreasen (V), stor respekt for folkene i "Syg i Haderslev"s styregruppe. "I er med til at kvalificere arbejdet med at skabe landets bedste jobcenter," sagde han blandt andet. Det skulle vise sig, at det i starten ikke var andet end pæne ord, for at holde os rolige.

Én af de ting styregruppen kom frem til var, at det ikke var nok med at være en facebookgruppe. Syg i Haderslev skulle være en forening.

Syg i Haderslev | Stiftende generalforsamling 17.06.2014
17.06.2014: Stiftende generalforsamling af foreningen "Syg i Haderslev"

Som forening har man en række muligheder, og der er nogle juridiske fordele. Den stiftende generalforsamling fandt sted tirsdag den 17 jun. 2014. Massiv opbakning til ny forening for sygeSyg i Haderslev | Denne link fører til en ekstern side

Der var stor opbakning til vores stiftende generalforsamling, og der var mange deltagere, der fortalte deres historier, og hvorfor de valgte at bakke op om den nystiftede forening Syg i Haderslev.

Vores første bestyrelse så sådan her ud:

Sisse Søegaard Stæhr †
Anne Mette Søgaard
Mogens Rerup
Mette Lone Albrechtsen
Henriette Nissen
Dorte Lauridsen
Kenneth Haas

Den første bestyrelse satte sig hurtigt sammen, så det videre arbejde med at få foreningen på sporet kunne komme i gang.

Desværre blev der mandefald, da foreningens bestyrelse hovedsageligt bestod af syge. Så de indvalgte suppleanter fra den stiftende generalforsamling måtte hurtigt kaldes ind.

Der blev regelmæssigt holdt møder med jobcenterledelsen, og der skete små fremskridt. Men ikke hurtigt og godt nok, så derfor blev der indkaldt til demonstration i april 2015.

Syg i Haderslev | Foreningen Syg i Haderslev demonstrerer i Haderslev. TV Syd 28.04.2015
TVSyd | Udsendelse tirsdag den 28 april 2015

Demonstrationen foregik på Gravene, hvor der var taler, men også TVSyd var mødt op.

Efter talerne var overstået, gik demonstranterne til rådhuset, hvor der den dag var byrådsmøde. Pladsen var trang på tilhørerpladserne, for et andet forslag om udlicitering af hjemmeplejen var på dagsordenen, men ingen af de tilstedeværende var i tvivl om, at Syg i Haderslev også var på besøg.

TVSyd fulgte Holger Kropp et par timer, fordi han netop var i klemme i jobcentret, og indslaget varede omkring 3 minutter i deres aftenudsendelse. Sisse blev interviewet direkte med borgmester H.P. Geil, og senere på aftenen var der et interview med Henriette Nissen.

Demonstrationen ønskede at holde flertalsgruppen op på deres valgslogan "Borgeren før systemet". Men det er ikke sådan at vende et mindset hos politikere og embedsmænd.

Syg i Haderslev ville altid kæmpe sagligt og fagligt for borgerne og for at forbedre syge og klemte borgernes rettigheder.

Det var derfor godt at, da Jesper Andreasen stoppede som formand for Beskæftigelse- og Integrationsudvalget (BIU), vi hurtigt fik knyttet kontakt og et konstruktivt samarbejde med Karl Erik Olesen der blev den nye udvalgsformand.

I mellemtiden var den tidligere jobcenterchef gået på pension, og en ny var blevet ansat, hvor foreningen de næste par år fik etableret et godt samarbejde med ledelse og medarbejdere.

2016 blev et lidt turbulent år for foreningen

Men efter at roen var blevet genoprettet, arbejdede vi konstruktivt videre.

Vi fik organiseret en "Familiedag" for medlemmerne og pårørende, som skulle give dem et frirum fra at tænke på sygdom og jobcentret. Syg I Haderslev | Familie / Hyggedag

Der blev arbejdet grundigt med en forretningsorden og forberedelse til gennemgribende vedtægtsændringer, da Syg i Haderslev ønskede at komme i betragtning til at være en folkeoplysende forening.

Det var en ekstremt hård tid for bestyrelsen, fordi vi faktisk blev nødt til at rive "husets fundament" ned, og starte helt forfra. Derfor fik bestyrelsen hjælp udefra af en konsulent, som hjalp med at se hinandens styrker og kompetencer, så vi ville bedre til at kommunikere med hinanden.

Desværre blev foreningen ikke til en folkeoplysende forening pga. nogle helt specielle udfordringer man kun i Haderslev Kommune har, men vi fik lovet af Haderslev Kommune, at de vil hjælpe os så meget som de kan med at udvikle foreningen. Bestyrelsen og medlemmerne lærte ekstremt meget om det at drive og være en forening på både godt og ondt.

2017 blev også et travlt år

Forskellige arrangementer foruden de ugentlige kaffemøder, kvartalsvise netværksmøder osv.

Foreningen fik en henvendelse fra Christiansborg om, at Enhedslistens Pernille Skipper ønskede et møde med bestyrelsen, for at blive klogere på, hvad det ville sig at være klemt i systemet.

Sådanne henvendelser fra andre partier fra Christiansborg skal være så hjertelig velkommen.

I 2018 blev de første 2 bisiddere uddannet hos Louise Schelde Frederiksen, Socialjuridisk Institut.

Det var hårde 4 måneder med noget så fremmed som jura, der ikke nødvendigvis var allemandsviden.

Der blev fundamentet for at flere skulle uddannes til bisidder også for alvor lagt. Heldigvis var der et lydhør udvalg og en ledelse, som bevilgede penge til at uddanne yderligere 2 bisiddere og en overbygning til 1 eksisterende bisidder, så vi ville kunne hjælpe hinanden indbyrdes.

Så glæden var stor, da udvalget for beskæftigelse og integration bevilgede 20.000 kr til foreningen. Det blev til et nyhedsindslag på TvSyd og artikler i avisen.

2018 blev også foreningens debut med familiedag på årets varmeste dag, hvor vi spillede fodboldgolf i Hejls. Der var sponsoreret rigtig mange fine gaver, som ikke alle kunne uddeles den dag, men blev gemt til et andet arrangement.

Syg I Haderslev | Julehygge i Haderslev foran Domkirken
Syg I Haderslev | Julehygge i Haderslev foran Domkirken

Det blev også til debut for et julehus på gågaden i Haderslev i adventsweekenderne. Vi var stolte over vores lille røde hus, hvor vi solgte juletræer, julepynt, juledekorationer og varme drikke til de forbipasserende. Og vi lovede hinanden, at det ikke var sidste gang.

Det var en god måde at gøre opmærksom på vores lille forening, og de handlende og erhvervsdrivende fik øjnene op for os og vores arbejde.

Derfor kunne vi til dette års julebanko udlodde gevinster i en hidtil uset kvalitet og mængde, og deltagerne var glade og taknemmelige.

2019 gik mest med møder omkring en vedtagelse af et referat i Beskæftigelse og Integrationsudvalget, hvor foreningen kontaktede beskæftigelsesministeren omkring nogle udfordringer, vores bisiddere oplevede i jobcentret.

Det var et noget turbulent år i jobcentret, som kulminerede, da en medarbejder pludselig valgte at stå frem i avisen med arbejdsmiljøet samme sted.

Foreningen havde igen et julehus på gågaden i Haderslev med juletræer osv, men var denne gang også bemandet på hverdage nogle timer. Ikke for at tiltrække flere medlemmer, men simpelthen for at synliggøre os.

Ude i verden begyndte det at spøge med noget ukendt og meget langt væk virus ved navn Corona.

Årets julebanko blev lidt mere struktureret, så gevinsterne til årets juleafslutning blev støttet flittigt af kommunens erhvervsdrivende. Og jublen og ih og åh når gevinsterne blev delt ud var en fantastik oplevelse.

Syg i Haderslev eksisterer siden 2014.

2018 var der 2 bestyrelsesmedlemmer der tog uddannelsen til professionel bisidder- og partsrepræsentant hos Social-Juridisk Institut i Odense.

Siden 2021 er vi 8 bisidder.

Vi er primær aktiv i Haderslev kommune, men har også sager i andre kommuner. Vi rådgiver også andre bisiddere i hele landet.
Derudover er der en del telefonisk og mail rådgivning til borgere.

Efterfølgende nogle tal fra 2018 til 2021:

  • Førtidspension: 24
  • Fleksjob: 39
  • Forlængelse af sygedagpenge: 13
  • Seniorpension: 3
  • Ressourceforløb: 5
  • Revalidering: 3
  • Gennemgang af sager hvor vi fandt ud af at borgerne var på den forkerte ydelse: 12
  • Bevilling af plejehjemsplads: 1
  • Bevilling af bil, kørestol, andre hjælpemidler: 7

Den største del af vores dagligdag, er mennesker der lige skal have gennemgået deres sag, har brug for at snakke, skal have tips til ansøgninger, støtte til at gå til læge eller jobcentermøder osv.
Vi er meget optaget af at være mægler mellem borger og sagsbehandler og det lykkes os i størstedelen af tilfældende, at få vent et kritisabelt forløb, til en hurtig og tilfredsstillende afslutning af sagen.

Det er gratis for borgerne, men det er ikke uden omkostninger for os. Derfor er det vigtigt, at få støtte fra jer.

Meld jer ind til bestyrelsesarbejde! Vi har så hårdt brug for mennesker der vil engagere sig, der vil føre vores arbejde videre.

I 2020 blev vi kontaktet af Haderslev Kommune om, at der ville blive mulighed for at søge midler til sommerferieaktiviteter for udsatte familie med børn.

Hurtigt blev der indhentet diverse tilbud fra både lokale og udenbys oplevelser.

Deltagerantallet kunne max være 50, da vi var midt i en pandemi. Det blev til 3 skønne familiearrangementer for de tilmeldte borgere.

Første arrangement var på Gram Slot med mange forskellige aktiviteter, snobrødsbagning, vikingespil, gps skattejagt, rundvisning på slottet, mini zoo, indendørs aktiviteter med kreativ leg, god mad og drikke og en masse hyggelig samvær, hvor der var mulighed for at lære nye mennesker at kende.

Anden arrangement var en bustur til skønne Egeskov Slot, hvor der først var en guide, som viste os rundt, og børnene deltog i en Lego workshop, derefter var lidt piknikstemning og fri oplevelse, inden vi vendte næsen hjem igen.

Tredje og sidste tur gik til skønne Årø, hvor Årøs Perle havde sørget for at vi fik de bedste rammer til at holde en fantastisk dag.

2021 er stadig optaget af Corona pandemien

Derfor er vores aktiviteter desværre begrænset til det væsentlige. Vi har, som den eneste forening nogensinde, for 2. gang fået bevilliget penge til at uddanne endnu flere bisiddere og vi er i fuld gang med at rådgive både borgere og jobcentrets medarbejdere. Vi skriver klagesager, hjælper med konflikter og har et rigtig godt samarbejde med kommunens aktører.

Alt i alt kan man sige, at vi kom fra protest til handling, fra larm til saglig arbejde. Det har gavnet både de syge og klemte borgere men også kommunens medarbejdere. Vi mægler og har altid fokus på det gode samarbejde, men borgeren er altid vores første prioritet.