Høringssvar vedrørende ”Initiativer for at sikre den strukturelle balance”.

Nederst på denne side kan du finde både vores høringssvar som PDF fil og Haderslev kommunens spareplan som PDF fil.
Høringssvaret blev selvfølgelig sendt til den rette afdeling og vi offentliggør den samtidig her på vores hjemmeside.

Foreningen Syg i Haderslev er en forening for syge og klemte borgere, der i en eller anden form er tilknyttet forskellige forløb hos jobcentret.

Vi hjælper med at forstå den komplekse lovgivning, forenkle sagsbehandling og rådgiver både sagsbehandlere og borgere. Dermed sikrer vi, at sagsbehandlere laver færre fejl, og borgere kan få den hjælp, de har brug for. Vi sikrer at forløbene hos jobcentret er så korte og fyldestgørende som muligt, så der hurtigere kan komme en afklaring hos f.eks. REHAB.

Desuden har vi haft forskellige sociale arrangementer som kaffemøder, sommerferieaktiviteter for børn, netværksmøder, julebingo og meget mere.

Vi har siden 2018 professionelt uddannede bisiddere og partsrepræsentanter, og det har været med til at borgerne står stærkere ift. deres egen sag hos jobcentret.

Vores sager er med årene blevet meget mere komplekse og specielt sager der vedrører handicappede, psykisk udfordrede og borgere der er tilknyttet f.eks. bosteder har taget til i hyppighed. Desuden har vi mange sager hvor medarbejdere i velfærdsområdet som f.eks. Sosu-assistenter/hjælpere bliver nødt til at opgive deres arbejde, fordi deres krop og psyke er blevet slidt med øgende arbejdspres.

Disse borgere ender som en jobcentersag, fordi kommunen allerede har sparet på personalet i en del år, eller medarbejdere har forladt jobbet, med øget pres på de tilbageværende. Med den nye spareplan vil presset for både os frivillige og borgerne, der har brug for et fungerende social- og handicapområde, samt deres medarbejdere øges markant og man skubber blot problemet ud til andre områder, som er politiet der skal håndtere flere volds- og misbrugssager, det er SIH der får flere jobcentersager, eller læger der får flere patienter som ikke kan få den rette hjælp.

Vi har i forvejen skulle lukke ned for en del sociale arrangementer pga. f.eks coronanedlukning og flere krævende sager hos jobcentret. Spareplanen vil betyde et total stop for kaffemøder, netværksmøder og meget andet, da vi allerede nu er presset på ressourcer.

Som forening der primært arbejder med jobcenterområdet, kan vi ikke tage stilling til alle forslag i spareprogrammet, da vi ikke har den nødvendige indsigt i disse områder. Vi vil dog gerne komme med konkrete udtalelser ift. til følgende punkter:

Punkt 12 Sammenlægning af Regnbuen og Kolibrien

Dette forslag vil ramme fleksjobbere, der i forvejen har det svært med at finde et arbejde, hvor der kan tages hensyn til de skånebehov fleksjobberne har. Disse fleksjobbere vil komme i klemme, da de skal søge arbejde og som ledig fleksjobber, er man sidestillet med en almindelig ledig. Nogle fleksjobbere vil gå over til førtidspension, hvilket er en større udgift for kommunen, og mange fleksjobbere vil blive mere syge, af at være tilknyttet jobsøgningsforløb. Man forværrer situationen for alle fleksjobbere, der pt. er ansat hos Regnbuen / Kolibrien. For mange er det udover et arbejde, også deres sociale netværk som er med til at give trivsel.

Punkt 13 Reduktion af pladser Digagergård

Set med øjne fra nogen der kun sidder med tal, så vil dette forslag muligvis give mening, da man skærer i pladser til beboere og dermed ikke har brug for 1 medarbejder. Problemet er dog virkeligheden. Hvad bliver der af de borgere, hvor man skærer pladserne? Hvad sker der ved sygdom, barsel, ferie osv. hos medarbejderne?
Som indledningsvis skrevet, så har vi flere sager, der omhandler medarbejdere i velfærdsområdet, der allerede er slidt ned. Vi forventer en markant øgning af kommende uarbejdsdygtige pga. af personaleflugt eller sygdom.

Punkt 14 Lukning af Borgercaféen eller stoppe tilskuddet til Parasollen

Borgere der kommer på Borgercaféen og Parasollen, er også nogle af vores borgere, som vi prøver på at hjælpe ift. jobcentret. Vi henviser også ofte nogle af vores borgere til værestederne for at have et socialt netværk. Det er ekstrem vigtigt, at vores borgere har et fungerende socialt netværk, netop for at forløbet hos jobcentret kan lykkes. En lukning eller sammenlægning af værestederne vil forværre borgernes ensomhed, tilgang til mad, information osv. Dette vil gøre det meget vanskeligere og dyrere at kunne få dem afklaret hos jobcentret.

Punkt 23 Omstrukturering af opgaver i Rusmiddelcentret

Som vi flere gange har skrevet, så vil yderligere pres på medarbejderne føre til flere sygedage, nedslidning, personaleflugt eller så syge medarbejdere, at de bliver en jobcentersag. Man kan ikke spare på den lange bane, hvis man øger presset på de eksisterende medarbejdere. Dette vil blot føre til, at man står med tilbud der kritiseres for svigt, ligesom vi ser i medierne hos visse plejehjemstilbud i kommunen.

Punkt 24 Lukning af Brugerhuset

Vi forstår ikke konceptet i at, I på den ene side vil lukke Brugerhuset, mens man samtidig skriver at Vejviseren, Brugerhuset og bostøtte kan bo sammen. Der er noget her der ikke giver mening.
Desuden skrives der i forslaget, at Haderslev i forvejen har problemer med at finde kvalificeret arbejdskraft. Hvorfor så lukke de tilbud der fungerer?

Punkt 27 Reduktion af vikarbudget på Handicapområdet

Vi kan kun gentage vores kritik og bekymringer. Der skrives i nærmest samtlige forslag, at der er mangel på kvalificeret arbejdskraft og at forholdene forringes for borgerne. Det samme gør sig gældende i forslag nr. 27. Færre vikarer, mere pres til medarbejdere og mindre tilbud til borgere der har brug for det.

Hvis denne spareplan bliver til virkelighed, så skubber man sårbare borgere ud til andre områder som så får større problemer. Det er i vores øjne en ansvarsfraskrivelse og man udsætter borgere, ansatte, frivillige, organisationer og andre myndigheder for unødvendig stress og i værste tilfælde kan dette betyde at f.eks. frivillige foreninger bliver nødt til at lukke, manglende retssikkerhed hos borgere, flere behandlingsfejl, omsorgssvigt af medarbejdere og meget andet.

På vegne af bestyrelsen af foreningen Syg i Haderslev
Anne Pedersen – Formand
Ann Bork – Næstformand
Holger Kropp – Kasserer

Previous reading
Beskæftigelses sagsbehandleres adfærd overfor borgere.
Next reading
DR P1 “Jobcenterjunglen” – Skal reglerne brændes eller bevares?