Programmet Regelrytterne fra den 05.06.2021.

Regelrytterne rydder op i junglen af love og regler, regulativer og registrering. Mens politikerne står i kø med lovord om at “afbureaukratisere”, så tester programmet, om reglerne skal brændes eller bevares.

I denne udgave af Regelrytterne er det jobcenterjunglen der er emnet.
Juristen Stine Dahl er ret klart i hendes udmelding om, at hun ville brænde reglerne.

Deltagere:
Vært: Sophie Baltzer
Jurist: Stine Dahl
Formand for SIH: Anne Pedersen

Vores formand Anne Pedersen har været med i denne udgave og kunne fortælle lidt om hendes  forløb, frustrationen, frygten hun havde pga rigid sagsbehandling uden enhver form for empati eller forståelse.

“En halv time før jeg skulle opereres, blev jeg ringet op af sagsbehandleren, som ville vide, hvornår jeg tænkte at kunne komme tilbage på arbejde”.

Anne blev opereret og fik fjernet mavesækken pga cancer. Hun får ikke forlænget hendes sygedagepenge og får et 2 årig jobafklaringsforløb, hvor man ikke tager hensyn til hendes skånebehov, hendes ønsker og aftaler med gammel arbejdsgiver.

Efter et biluheld bliver Annes skulder ødelagt, og hun prøver at få andre arbejdsområder på Gram Slot, hvor hun har arbejdet hele tiden, og var glad for at være der. Hun prøver at gøre sagsbehandler opmærksom på fastholdelsesfleksjob, men det bliver afslået. Vel og mærke mundtligt.

Men efter forskellige tiltag, og afslutningen af de første 2 år jobafklaringsforløb, fik Anne besked på, at hun skulle på et nyt 2 årigt jobafklaringsforløb, og sandsynligvis efterfølgende et 5 årigt ressourceforløb. Dvs. fra operationen i 2016 til en mulig afklaring i 2025 skulle Anne stå til rådighed for jobcentret, selvom Anne har haft aftaler med gammel arbejdsgiver, og hun var på vej til at arbejde så meget, som hun kunne.

Det satte Anne i en psykisk sitiuation, hun ikke kunne klare mere, og hun valgte derfor at flytte til en anden kommune til en ven.

Både for at hun har én, der støtter hende, og fordi hun så fik helt andre sagsbehandlere.

Efter 7 måneder i den nye kommunne fik hun tilkendt fleksjob. Så fra den ene kommunes 9 årige forløb, til den anden kommunes meget kortere forløb. Vel og mærke blev der brugt de samme paragraffer.

Lovgrundlaget for beskæftigelsesområdet fylder ca.30.000 sider, og diverse andre love, der griber ind i hinanden.

Anne fik for kort tid siden besked om, at hun skulle scannes igen, fordi der var mistanke om, at hendes kræft kunne være kommet tilbage.
De første tanker var ikke “åh nej hvad med mine børn?” “Forhåbentlig er det ikke kræft” osv., men de første tanker, der poppede op og fyldte utrolig meget hos Anne “Jeg magter ikke jobcentret igen.

Juristen Louise Schelde Frederiksen har sammen med vores formand Anne Pedersen og andre, stillet et borgerforslag:
Sagsbehandlingsgaranti med nationale tidsfrister og tværfaglig kvalitet i sagsbehandlingen for syge” som for nyligt fik opbakning af mere end 50.000 borgere.
Dvs. Folketinget skal tage emnet op.

Lyt til hele programmet af DR P1 “Regelrytterne – Jobcenterjunglen” her:
https://www.dr.dk/radio/p1/regelrytterne/regelrytterne-3

Previous reading
Høringssvar Syg i Haderslev, vedrørende ”Initiativer for at sikre den strukturelle balance”.
Next reading
STEP UP – Borgerstyrede tværfaglige møder