Siden vores spæde start 2013 / 2014, har vi altid argumenteret for en helhedsvurdering af borgernes forløb hos jobcentret.

Det vi kalder for "En stol med 4 ben". Et hvert ben står for udfordringer der skal løses, hvis borgeren skal have en chance for at få et succesfuld forløb hos jobcentret. Uden disse 4 ben, kan man ikke sidde på en stol uden, at den vælter.

Det samme er gældende for indsatser hos jobcentret. Uden at kigge nærmere på hvilke årsager der gør, at borgeren ikke kan arbejde, så lykkes det aldrig at få borgeren afklaret.

Vi har plæderet for vores "En stol med 4 ben" model i mange år.

Uden den store effekt. Mange gange fik vi besked på "Jamen vi laver en helhedsorienteret indsats". Men nej det har aldrig, eller ihvertfald meget sjældent,  været tilfældet. Man har udelukkende set på at få borgeren tilbage på arbejdsmarkedet.

Kun når det var åbenlyst, at det ikke ville kunne lade sig gøre, så kiggede man på de udfordringer, der var og lavede halvhjertede indsatser, som ofte forværrede borgerens situation.

Syg i Haderslev | En stol med 4 ben

Fotos af Tan Danh fra Pexels
En stol har typisk 4 ben, hvis bare et enkelt ben er i stykker, kan den vælte.

Nu har Haderslev Kommune endelig fået bevilget et 2 årigt forsøg, som indebærer en rigtig helhedsvurdering.

Det er det tætteste vi kommer til vores "En stol med 4 ben" model, så det var lykkens dag mandag 3. maj 2021, da Haderslev jobcenter præsenterede projektet for foreningen i dag.

Forsøget er pt. for målgruppen 6.3 "Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere", dvs. dem der får kontanthjælp, men har andre udfordringer ud over ledighed, som f.eks. fysiske, psykiske, misbrug og sociale problemstillinger.

Baggrund for Step Up

Omkring 200 personer i Haderslev Kommune har været alt for længe på kontanthjælp -over 8 år- uden jobcenteret har kunnet hjælpe dem videre. De har brug for, at fagpersoner omkring dem arbejder tættere sammen med dem og hinanden, og byder ind med alt det de kan, for at de kan lykkes med det gode liv. (Her er det vigtigt at pointere, at begrebet "det gode liv" ikke udelukkende er arbejdsliv.)

Jobcenteret har derfor inviteret foreningen Syg i Haderslev og andre bisiddere, samt kommunens øvrige forvaltninger og samarbejdspartnere til tværfagligt samarbejde, begyndende med Step Up møder for denne målgruppe, som er udpeget af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

Der forventes god effekt af tiltaget, og at det bliver en samarbejdsform, som fortsætter med andre borgere.

Step Up er BORGERSTYRET

Emnet på et møde er den problemstilling, borgeren vurderer mest presserende.

Deltagerne er dem, borgeren vurderer relevant, men vil typisk være dem der:

  • er i kontakt med borgeren nu
  • kan byde ind med det der mangler for at lykkes sammen
  • har myndighed eller beslutningskompetence
Syg i Haderslev | Step Up møder Fotos af fauxels fra Pexels
Fotos af fauxels fra Pexels
Step Up møder

Borgeren støttes af sin jobcentermedarbejder via "Gamemaster model" til at styre mødet. Gamemaster betyder egentlig i udvidet form en ordstyrer, én der holder fokus, én der spørger ind til tingene. En moderator så at sige. Gamemasteren benytter sig af forskellige teknikker som f.eks.

  • Hvordan holde fokus i samtalen?
  • Hvordan give ejerskab til borgeren?
  • Hvordan give viden og information?
  • Hvordan håndtere dobbeltrolle?
  • Hvordan samtale med forskellige typer borgere?
  • Hvordan styrke borgerens tro og motivation?
  • Hvordan tage vanskelige samtaler?

Mødet afsluttes altid med aftaler om, hvem der gør hvad.

Step Up og bisiddere

Der lægges meget vægt på, at målgruppen for denne indsats har andre problemstillinger end blot ledighed. Derfor er bisiddere allerede tænkt ind i denne forløb. Jobcenteret inviterer bisiddere, som borgeren nævner at vil have med til møderne.

Borgeren beslutter mødets emne og deltagere. Dvs. hvis borgeren ser de største udfordringer f.eks hos familieproblemer, misbrug eller andre udfordringer, der forhindrer borgeren i at vende tilbage på arbejdsmarked, så er det borgeren, der vælger hvilke problemstillinger, vi skal snakke om, og hvem der skal deltage til møderne. Det kan være et familiemedlem, en professionel bisidder, en læge osv.

Hvis borgeren har svært ved at tage ordet til et møde, så kan bisidderen hjælpe.

Start af forløbet er Maj 2021.

Previous reading
DR P1 “Jobcenterjunglen” – Skal reglerne brændes eller bevares?
Next reading
Hent vores nye folder