Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling foreningen Syg I Haderslev

Dato:
Tirsdag den 29. august 2023 kl. 19.00

Sted:
Kantinen i Sundhedscenter Haderslev
Clausensvej 25
6100 Haderslev

Der har været drøftelser i en del år efterhånden om at nedlægge foreningsdelen og bibeholde vores netværksgruppe. Bestyrelsen har arbejdet siden 2014 for at forbedre vilkårene for ledige og syge borgere der er i klemme hos jobcentret. Det har kostet meget energi og da bestyrelsen dannes af syge og klemte borgere, er denne energi opbrugt.

Bestyrelsen har derfor besluttet at nedlægge foreningsdelen, som er ekstrem tids- og ressourcekrævende, og gå tilbage til at være en ren netværksgruppe.

Dagsorden:

  • Godkendelse af dagsorden
  • Nedlæggelse af foreningen
  • Eventuelt

Du kan hente indkaldelsen som PDF fil her:Indkaldelse og dagsorden ekstraordinær generalforsamling SiH 29.08.2023

Med venlig hilsen
Foreningen Syg I Haderslev
Selbjerg 11
6100 Haderslev
Web: https://www.sygihaderslev.dk

Previous reading
INVITATION: KOM OG MØD HADERSLEV UDSATTERÅD
Next reading
Læserbrev: På en måde et trist møde forleden aften.