Kolibrien er et værested for psykisk sårbare mennesker. Tilbuddet er uvisiteret, således, at man kan komme ind fra gaden og benytte sig af tilbuddet i...

 Væresteder /  Vojens

Stedet er uvisiteret! Borgercafeen er et socialt værested under Haderslev Kommune. Stedet er for misbrugere, psykisk syge, ensomme, socialt udsatte og andre der føler de...

 Væresteder /  Haderslev

Digagergård er et tilbud om arbejdsmarkedstræning og beskæftigelse til voksne mennesker med eks. sindslidelser, nedsat funktionsevne, eller sociale problemstillinger, som har svært ved at opnå...

 Beskæftigelse /  Haderslev

SMIG er en social-økonomisk virksomhed, og det er medarbejderne, som både fremstiller mange af varerne og arbejder i butikken. SMIG er en socialøkonomisk virksomhed som...

 Beskæftigelse /  Haderslev

På Sydgården får du individuel behandling for dit misbrug af alkohol, hash, medicin eller stoffer. Sydgården tilbyder afrusning med lægehjælp, hvis du har behov for...

 Behandling /  Haderslev

RCT behandler: Mennesker der er blevet traumatiseret (primært traumatiseret) i et andet land end Danmark af krig, forfølgelse, tortur eller andre former for organiseret vold...

 Behandling /  Haderslev

I lokalpsykiatrien modtager man ambulant psykiatrisk behandling. Lokalpsykiatriens medarbejdere udgør et tværfagligt team med indsigt i medicinsk behandling, psykoterapi, psykiatrisk sygepleje og socialrådgivning. Lokalpsykiatrien i...

 Behandling /  Haderslev

Hvis du har problemer med alkohol, hash, kokain, heroin, amfetamin eller andre narkotiske stoffer, har du mulighed for at få gratis rådgivning og behandling. Dette...

 Behandling /  Haderslev

Dalhoffsminde er en selvejende institution og drives i henhold til lov om social service § 110 som henvender sig til midlertidigt ophold for hjemløse og...

 Botilbud /  Haderslev