Digagergård Beskæftigelse

 Beskæftigelse /

Digagergård er et tilbud om arbejdsmarkedstræning og beskæftigelse til voksne mennesker med eks. sindslidelser, nedsat funktionsevne, eller sociale problemstillinger, som har svært ved at opnå eller opretholde beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked.

Digagergård er en selvstændigt beliggende afdeling under Beskyttet Beskæftigelse i Haderslev Kommune. Der er plads til ca. 35-40 mennesker, som har behov for aktivering, arbejde, læring mv. på særlige vilkår.

Pladserne kan være fuldtidspladser eller deltidspladser.

På Digagergård afdækkes der borgernes kompetencer, værdier og ønsker.
Herefter udarbejdes der en plan for den enkelte borger i samarbejde med sagsbehandleren.

  • Listing ID: 6102
Previous reading
Værested Borgercafeen
Next reading
SMIG