Værested Borgercafeen

 Væresteder /

Stedet er uvisiteret!
Borgercafeen er et socialt værested under Haderslev Kommune. Stedet er for misbrugere, psykisk syge, ensomme, socialt udsatte og andre der føler de ikke passer ind andre steder. Fri-, være- og samlingssted. Der er ca. 100 brugere af tilbuddet dagligt. Man kan købe billig mad, og et aktivitets- og samværstilbud, hvor man kan deltage i forskellige arrangementer og aktiviteter.

  • Listing ID: 6103
Previous reading
Kolibrien
Next reading
Digagergård Beskæftigelse