RCT - Rehabiliteringscenter for torturofre

 Behandling /

RCT behandler:

  • Mennesker der er blevet traumatiseret (primært traumatiseret) i et andet land end Danmark af krig, forfølgelse, tortur eller andre former for organiseret vold og overgreb.
  • Mennesker der lider af posttraumatisk belastningsreaktion som hoveddiagnose evt. i kombination med en eller flere komorbide diagnoser.
  • Pårørende (sekundært traumatiserede) til primært traumatiseret familiemedlem, hvor relationen i sig selv truer personens psykiske-, fysiske og sociale integritet.

Følgende er ikke omfattet af målgruppen:

  • Mennesker der ikke har dansk sygesikring og lovligt ophold i Danmark.
  • Mennesker der er svært selvmordstruede, er langvarigt psykotiske eller er sindslidende med behov for vedvarende psykiatrisk behandling.
  • Mennesker med PTSD, hvor traumet er opstået i Danmark.

Ud over ovenstående kriterier vil det altid være en klinisk vurdering, hvorvidt den henviste er motiveret for og kan profitere af et behandlingstilbud.

Sådan henvises til behandling:

Henvisning til rehabilitering skal ske via egen læge eller anden speciallæge.

Henvisningen kan udskrives og sendes med posten. Det er også muligt at henvise til RCT via Medcoms henvisningshotel.

  • Listing ID: 6079
Contact details

Gravene 16AHaderslev,6100 74 53 25 35 https://rct.life/

Previous reading
Sydgården
Next reading
Haderslev Lokalpsykiatri