Vi har fået tilsendt et interessant spørgsmål angående legater fra fonde og foreninger.

Åbenbart er der flere kommuner, der modregner legater i kontanthjælpen. Det kan være svært, at finde rundt i ydelsesbestemmelser og hvad en kommune må modregne og hvad ikke.

Foreningens næstformand Anne har gravet lidt i sagen og fundet ud af, at kommunen IKKE må modregne legater fra godkendte fonde og foreninger. Når man siger “godkendte”, så menes dermed, fonde og foreninger, der er blevet godkendt fra SKAT.

Det er derfor meget vigtigt, at du tjekker listen om godkendte fonde og foreninger, før du klager over, at du blev modregnet. Fordi legater fra ikke godkendte fonde og foreninger, må modregnes.

Du kan finde SKAT´s liste over godkendte fonde og foreninger her:

Hvis den fond eller forening er godkendt og du trods alt bliver trukket i din kontanthjælp, så kan og burde du klage over dette.

Skriv det her til din kommune hvis du er blevet modregnet:

Kære …………………………………………………….
Jf aktivloven §14 stk 6, vedr formue, og jf aktivloven§33 stk stk 1 nr 4, vedr indtægter, skal i se bort fra indtægt/formue i form af legater, der er fritaget for beskatning efter ligningsloven.

Jeg klager hermed over afgørelsen af modregning af min kontanthjælp og forventer en ny positiv afgørelse plus tilbagebetaling af eventuel modregnede ydelser.

Mvh
……………………………………………….

§ 14 stk. 6 og § 33 stk. 1 nr. 4.

§ 14.

  • Stk. 6. Kommunen ser endvidere bort fra legater, der er fritaget for beskatning efter ligningslovens § 7, nr. 6, og fra formue, som skyldes beløb, der er udbetalt som godtgørelse for varigt men og ikke økonomisk skade samt ydelser fra godkendte sociale fonde, stiftelser, foreninger m.v., der er fritaget for beskatning hos modtageren, jf. ligningslovens § 7, nr. 22.

§ 33.

  • 4) Legater, der er fritaget for beskatning efter ligningslovens § 7, nr. 6, og ydelser fra godkendte sociale fonde, stiftelser m.v., der er fritaget for beskatning hos modtageren, jf. ligningslovens § 7, nr. 22.

Du kan finde Bekendtgørelse af lov om aktiv socialpolitik her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=188312

Previous reading
Sagsbehandlingsregler til brug for borgere i sociale sager
Next reading
Sygedagpenge – Et hurtigt overblik