Automatisk kronikertilskud til berettigede borgere fra den 1. januar 2016

Fra den 1. januar 2016 bliver kronikertilskud givet automatisk til berettigede borgere – læger skal derfor ikke længere søge om det.

Fast årligt egenbetalingsloft på tilskudsberettiget medicin

Med virkning fra den 1. januar 2016 indføres et fast årligt egenbetalingsloft på udgifter til tilskudsberettiget medicin opgjort i tilskudspriser. Egenbetalingsloftet udgør 3.830 kr. årligt (2015-tal).

Det betyder, at alle borgere automatisk får 100 % tilskud til tilskudsprisen på tilskudsberettiget medicin, når borgeren har haft en årlig egenbetaling til tilskudsberettiget medicin (opgjort i tilskudspriser) på over 3.830 kr. (2015-tal).

Borgere, hvis tilskudsperiode udløber i 2016, og som den 1. januar 2016 har haft egenudgifter til tilskudsberettiget medicin (opgjort i tilskudspriser) på over 3.830 kr., vil automatisk få udbetalt (udlignet) differencen ved første receptekspedition på apoteket efter den 1. januar 2016.

Ingen ansøgning

Lægerne skal derfor ikke søge om kronikertilskud til deres patienter efter den 1. januar 2016.

For patienter, hvis tilskudsperiode udløber i december måned 2015, og som på dette tidspunkt har haft en egenbetaling over 3.830 kr., kan lægen søge om kronikertilskud i januar måned 2016 – dog skal Lægemiddelstyrelsen have modtaget lægens ansøgning senest den 30. januar 2016.
Baggrunden for automatikken

Automatiseringen af kronikertilskud er indført af Folketinget for at sikre, at der for alle borgere med et stort medicinforbrug lægges et automatisk loft over den årlige egenbetaling for tilskudsberettiget medicin. Egenbetalingsloftet udgør 3.830 kr. (2015-tal).

Henstandsordning

Apotekerne skal også efter 1. januar 2016 tilbyde borgere med store medicinudgifter en henstand med egenbetalingen til tilskudsberettiget medicin. Med en henstandsordning bliver den årlige egenbetaling jævnt fordelt over årets måneder (320 kr. månedligt (2015-tal)). En henstandsordning er relevant for borgere, der den foregående tilskudsperiode nåede op på at få 100 % i tilskud, og borgere, der i den igangværende tilskudsperiode har meget store udgifter til tilskudsberettiget medicin, og som apoteket vurderer vil nå op på at få 100 % i tilskud. Fra 1. januar 2016 har apoteket pligt til at indberette til CTR, at der er indgået en henstandsordning. Fra den 1. januar 2016 fremgår det derfor af CTR, om en borger har en henstandsordning og i givet fald med hvilket apotek.

Kilde:

Previous reading
Åbent brev til alle i Haderslev kommune
Next reading
Kronikertilskud fra den 1. januar 2016