Får du uddannelseshjælp eller kontanthjælp?

*Artiklen blev opdateret den 13.11.2018 med en ny folder (PDF fil)*

Du kan få tilskud til tandbehandling på op til 10.000 kr., hvis du modtager en af følgende ydelser:

 • Uddannelseshjælp
 • Kontanthjælp
 • Revalideringsydelse*
 • Ressourceforløbsydelse*
 • Ledighedsydelse*

* forudsat ydelsen svarer til kontanthjælpsniveau.
Spørg kommunen, hvis du er i tvivl, om din ydelse er på niveau med kontanthjælp.

OBS: SU-modtagere er ikke omfattet.

Tilskuddet fremgår af § 82 a i lov om aktiv social politik.

Skal jeg selv betale noget?
Ja. Hvor meget du selv skal betale, afhænger af din alder og den ydelse, du modtager:

 • Er du 18-24 år?
  Så skal du betale 600 kr. om året. Resten af beløbet op til de 10.000 kr. får du som tilskud. Du kan godt gennemgå flere behandlingsforløb på op til 10.000 kr. på ét år. I givet fald skal du stadig kun betale 600 kr. i alt selv.
  Hvis et behandlingsforløb til gengæld strækker sig hen over nytår (altså over to kalenderår), skal du betale 600 kr. to gange.
 • Er du 25 år eller derover?
  Så skal du årligt betale 800 kr. og 35 % af regningen op til 10.000 kr. Du kan godt gennemgå flere behandlingsforløb på op til 10.000 kr. på ét år. I givet fald skal du stadig kun betale 800 kr. én gang det pågældende år, men 35 % af regningen for hvert behandlingsforløb.
  Hvis et behandlingsforløb strækker sig hen over nytår (altså over to kalenderår), skal du betale 800 kr. to gange.
 • Særregel for 25-29-årige, der får uddannelseshjælp men ikke aktivitetstillæg:
  Er du 25-29 år og modtager du uddannelseshjælp men ikke aktivitetstillæg, skal du alene betale 600 kr. årligt. Resten af tandbehandlingen op til 10.000 kr. får du tilskud til.

Gælder det al tandbehandling?
Ja. Dog ikke kosmetiske tandbehandlinger som f.eks. blegning af tænder.

De 10.000 kr. gælder for et samlet behandlingsforløb. Hvis den behandling, du har behov for, kræver flere tandlægebesøg, er der stadig tale om et samlet behandlingsforløb.

Eksempel på samlet behandlingsforløb:
Du har brug for en tandrensning og har desuden hul i en kindtand. Hullet er så stort, at det kræver en rodbehandling, og at tanden får sat en krone på. Du skal altså til tandlæge flere gange, men der er stadig kun tale om ét samlet behandlingsforløb.

Skal kommunen godkende behandlingen?
Så længe det samlede beløb ikke overstiger 10.000 kr., skal kommunen ikke godkende behandlingen inden behandlingens start (forhåndsgodkendelse).

Hvis beløbet til gengæld overstiger 10.000 kr., skal det godkendes hos kommunen inden behandlingen.

Hvis du starter et nyt behandlingsforløb op hos tandlægen flere gange på et år, behøver du stadig ingen forhåndsgodkendelse hos kommunen, så længe hvert forløb maksimalt koster 10.000 kr.

Hvordan gør jeg?

 • Bed din kommune om dokumentation for, at du modtager en af de nævnte ydelser. En mail fra kommunen er nok.
 • Ring til en tandlæge og bestil tid.
 • Tag til tandlægen og få tandbehandling – husk dokumentationen fra kommunen.

Du kan i øvrigt søge om hjælp til dækning af det, du selv skal betale af regningen. I så fald skal kommunen forhåndsgodkende behandlingen. Vær dog forberedt på, at sagsbehandlingen kan være langvarig.

(Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

 • 1I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1193 af 13. november 2014, som ændret senest ved § 3 i lov nr. 523 af 29. april 2015, foretages følgende ændringer:
 1. I § 82 a, stk. 4, ændres »800« til: »600«.
 2. I § 82 a, stk. 6, indsættes som 3. pkt.:

»Uanset om ansøgeren ikke længere er omfattet af persongruppen efter stk. 1, gælder kommunens forhåndsgodkendelse i 2 måneder fra kommunens afgørelse.«

 1. I § 82 a indsættes som stk. 8:

»Stk. 8. Kommunen skal i forbindelse med opsøgende arbejde til socialt udsatte, herunder efter § 99 i lov om social service, særlig oplyse om muligheden for tilskud til betaling for tandpleje efter stk. 1-7.«

 • 2 Loven træder i kraft den 1. juni 2015.

Haderslev kommune har lavet en ny folder som alle ansøgere af tandlægehjælp får udleveret. Vi er blevet bedt om at lægge den op på hjemmesiden, så i kan se hvordan den ser ud og hvilke informationer der står i folderen.

Se folderen her: Syg I Haderslev | Tandlægetilskud Haderslev