Foreningen Syg I Haderslev har haft et turbulent år 2016 bag sig.

Der er sket mange ændringer i foreningen og vi er i fuld gang med at omstrukturere foreningen, så den bliver til en permanent, saglig og seriøs med- og modspiller for Haderslev kommune. Vi bygger foreningen på et solidt fundament, for at kunne varetage de opgaver vi er blevet valgt til og ikke mindst de kommende udfordringer.

På vores netværksmøde den 19. Januar. 2017 satte vi en streg over vores fortid og alle kontroverser, der har været. Vi inviterede vores medlemmer og interesserede til at høre om, hvordan bestyrelsen har haft det i 2016 og alle fremmødte kunne stille spørgsmål, rose os og ytre kritik.

Og til trods for smerter og sygdom, både fysisk og psykisk, mødte en masse glade og forventningsfulde mennesker op. Og det var absolut ikke nemt for mange af de fremmødte. Når angsten banker på, når borderlinen driller eller depressionen er ved at slukke lyset for en, så er det svært, at være sammen med så mange andre personer i et rum.

Kun via et utroligt netværk i foreningen Syg I Haderslev, hvor mange kender hinanden og forstår og accepterer, at vi alle til tider, eller ofte, har det skidt, kan dette fremmøde forklares.

Der var vrede, forundren, frustration. Ofte fældes der en tåre – også i fællesskabet. For nogen blev det for meget, og der skal lige trækkes lidt frisk luft. Der er vi gode til at forstå og har stor respekt for, at nu er det for meget og enkelte behøver ekstra trøst og omsorg.

Vi fik redegjort for, hvorfor bestyrelsen i foreningen Syg I Haderslev ofte var tvunget til at handle som vi gjorde og vi fik stor opbakning af de fremmødte medlemmer for dette. Vi lagde alle kort på bordet og besluttede, at efter netværksmødet er fortid fortid og vi nu skal møde stærkt rustet til fremtidens opgaver.

Det er ikke sikkert, hvordan bestyrelsen ser ud efter næste generalforsamling, men vi har gjort
vores, for at foreningen Syg I Haderslev er stærkere end før og at vi med 100% kraft og vilje kan være samarbejdspartner både for borgeren, der har brug for os og jobcentret der efterlyser vores hjælp til at formidle mellem borgeren og kommunen, såvel at hjælpe kommunen med at forstå, hvordan den enkelte borger er berørt af den måde denne bliver behandlet på.

I gennem længere tid, har der været konflikter mellem enkelte medarbejdere og ledere af jobcenter og Mogens Rerup. Det endte med, at Willy Feddersen, som er kommunaldirektør i Haderslev, ændrede spillereglerne for Mogens Rerup, men også for en del af vores medlemmer. Da Mogens Rerup er partsrepræsentant for en del af vores medlemmer, går de nye spilleregler automatisk også ud over os og vores medlemmer. Det er mennesker, som blev behandlet uanstændigt før og fik hjælp af foreningen og af Mogens Rerup. Ikke et eneste medlem kunne genkende Willy Feddersens argumentation for ændringerne af spillereglerne.

Vi fra foreningen Syg I Haderslev vil gerne takke Mogens Rerup for hans utrættelige arbejde for vores medlemmer, selvom han ikke er en del af foreningen. Mogens hjælper dem der bliver uretfærdig behandlet og dem der oftest befinder sig på livets skyggeside.
Æret være den, der uden personlig vinding, utrættelig kæmper de svages kamp.

For det meste møder vi som forening, dygtige, engagerede og empatiske medarbejdere på jobcenteret. Der er dog stadigvæk nogle enkelte som møder vores medlemmer med mistro og uden respekt for den enkeltes sygdom.

Vi mangler stadigvæk, at jobcenteret og vores medlemmer kan mødes fordomsfrit og som ligeværdige partnere. For begge parter gælder det jo om at finde den rigtige afgørelse.

Det vil vi som forening Syg I Haderslev lægge mere vægt i fremover, fordi det har vist sig, at der er kommet store forbedringer, men at vi hele tiden skal være på vagt, at gamle rutiner og vaner ikke kommer tilbage igen. Hertil skal der selvfølgelig også siges, at det ikke kun er en Mogens Rerup eller en forening Syg I Haderslev, der kan tilføre ændringer. Det er i høj grad også den nye jobcenterchef Lotte Nielsen og Ydelsescenterchefen Sanne Nielsen der har rykket gevaldigt i kulturen hos jobcenteret. Dette vil vi som forening Syg I Haderslev sige mange gange tak for og vi ser frem til vores fortsatte positive samarbejde.

Afsluttende vil vi citere en af vores medlemmer Jens Ole Koustrup

Glædens dag – vil være den dag – at der tillægges tiltro på lægeerklæringer, speciallægeerklæringer og / eller hospitalserklæringer.

Glædens dag – vil være den dag – da vi fordomsfrit kan mødes om det der optager os; Den rigtige afgørelse, for den enkelte borger.

Glædens dag – vil være den dag – da vi ikke længere føler, at det er nødvendigt, at medbringe lydoptagere og bisiddere, fordi vi er bange for systemet.

Formand forening Syg I Haderslev
Holger Kropp

Previous reading
FrivilligCenter og Selvhjælp Haderslev
Next reading
Tilskud til tandlæge