Når man bliver bedt fra jobcenteret om, at aflevere en speciel lægeerklæring – en såkaldt LÆ265 -, så går man til sin læge og får oftest en meget vigtig sætning skrevet i erklæringen fra lægen. F.eks.: “Patientens arbejdsevne vurderes til xx %” eller “Patienten har været x år stationær og der forventes ingen bedring af patientens helbred og arbejdsevne” eller noget lignende.

“Din socialjurist – Privat juridisk og social rådgivning, samt hjælp til personskade sager” har skrevet dette indlæg på hendes Facebookside, som viser, hvor vigtigt det er at vælge de rigtige ord. Det er så nemt at blive kastet rundt i systemet, fordi en læge skriver hvad han jo naturligvis mener at skrive – nemlig “min patient er for syg til at arbejde”.

“LÆ265—–er den lægeerklæring der skal bruges ved det rehabiliterende team. Mange læger, er meget opmærksomme på, at hvert eneste ord de skriver bliver vendt og drejet, og ofte beder de os om hjælp i forhold til formuleringer og hvad de absolut ikke må skrive.

Forleden oplevede jeg en læge, der sagde klart og tydeligt til sin patient “Jeg tror heller ikke på du får det bedre”, hvorefter han skrev at man jo ikke kunne udelukke at hans patient indenfor nogle år kunne opleve en spontant bedring (pgls tilstand har været stationær de sidste 4 år, og alle behandlingsmulighedere er udtømt). Jeg forklarede lægen, at hvis ikke han fjernede den sætning, kom hans patient til at hænge fast i systemet i rigtig lang tid. Hans respons var “sådan må det jo være”.

Det er meget forståeligt, at læger ikke ønsker at tage håb fra deres patienter. For alt andet lige er det meget bedre at være rask end at være syg uden udsigter til at få det bedre.

Så vi befinder os i et område der er meget komplekst. Lægernes kald er at helbrede. Så længe de har patienter der er syge, er det jo i bund og grund det de ønsker. Ofte står det klart, at helbredelse ikke er muligt, og så er det bare så vigtigt, at det er det lægerne skriver. Miraklernes tid ER forbi. Der er ingen mennesker der er kronisk syge i rigtig mange år, og så lige pludselig vågner op en morgen og er raske.

Da Din Socialjurist startede op i Juli 2013, lå det ikke i kortene, at vi skulle bruge så meget tid på at kommunikere med læger, der også bare er brikker i et spil, der kører syge mennesker rundt i hamsterhjulet i årevis. Men det bruger vi meget gerne tid på, for dette arbejde er rigtig vigtigt.

I mange kommuner siger de at lægerne ikke må udtale sig om arbejdsevne. De må derimod godt udtale sig om funktionsniveau. Hvis funktionsniveauet stort set er ikke eksisterende, så er der vel heller ingen arbejdsevne. Det er “kun” et spørgsmål om ord, men i denne sammenhæng er ord bare rigtig vigtige.”

Kilde: https://www.facebook.com/dinsocialjurist/posts/1774630609432684?fref=nf

Previous reading
Hjælp til efterregninger for vand, varme og el.
Next reading
Ny Beretning om Beskæftigelsesministeriets implementering af reformer er afgivet