Sygedagpenge

Sygedagpenge udbetales til personer, der er uarbejds­dygtige, og når uarbejdsdygtigheden skyldes sygdom. Den 1. juli 2014 trådte nye sygedagpengeregler i kraft, der sikrer sygemeldte forsørgelse under hele sygdomsforløbet.

Business With You

Our team ensures good relationships with subcontractors and other partners and work hard to maintain cooperation and mutual respect on all projects so that they are on schedule.At StructurePress, we fully understand the need of coordination of job sites.

Sygedagpenge, jf. lov om sygedagpenge (LBK nr. 833 af 27. juni 2014)Satserne er gældende fra den 1. januar 2015, medmindre andet er anført. Sygedagpenge Lovhenvisning Sats Højeste sygedagpengebeløb1 § 50, stk. 1 4.135 kr. pr. uge Højeste sygedagpengebeløb § 50, stk. 1 111,76 kr. pr. time Ukendt arbejdstid, mand2 § 47, stk. 2 192,14 kr. pr. time Ukendt arbejdstid, kvinde2 § 47, stk. 2 173,52 kr. pr. time Sygedagpengeforsikring, selvstændige erhvervsdrivende Lovhenvisning Sats Minimumsydelse § 45, stk. 2 2.757 kr. pr. uge Frivillig sikring, bidrag 2/3, 3. dag3 § 45, stk. 4 1.578 kr. pr. uge Frivillig sikring, bidrag 1/1, 3. dag3 § 45, stk. 4 2.367 kr. pr. uge Frivillig sikring, bidrag 2/3, 1. dag3 § 45, stk. 4 2.438 kr. pr. uge Frivillig sikring, bidrag 1/1, 1. dag3 § 45, stk. 4 3.657 kr. pr. uge Sygedagpengeforsikring, private arbejdsgivere Lovhenvisning Sats Lønsum, optagelse § 55, stk. 4 7.236.250 kr. pr. år Lønsum, udelukkelse § 55, stk. 4 8.931.600 kr. pr. år Præmiesats § 55, stk. 4 0,74 pct. pr. år1 Træder i kraft mandag den 5. januar 2015. 2 Jf. § 8 i BEK nr. 665 af 20. juni 2006 om sygedagpenge. 3 Satsen anvendes indtil den 1. april 2015. Satsen for perioden fra den 1. april 2015 til udgangen af marts 2016 er offentliggjort på www.star.dk ved årsskiftet 2014/2015.
Our team ensures good relationships with subcontractors and other partners and work hard to maintain cooperation and mutual respect on all projects so that they are on schedule.
A growing number of homeowners are desiring and insisting on making their home eco-friendly so that they are healthy to live in and are also cost effective to operation.

[shareaholic app="share_buttons" id="23939017"]