I henhold til vedtægterne, indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i foreningen Syg i Haderslev.

Endelig er det igen muligt at afholde generalforsamling. Selvfølgelig er der nogle anbefalinger vi gerne vil overholde, derfor har vi hentet mundbind til dem der ønsker, vi har sprit som alle skal bruge når de kommer ind i lokalerne, afstand er på 1 meter og vi kan ikke servere drikkevarer eller mad i normale kop, glas osv.

Dato:
Tirsdag den 30. juni 2020 kl. 19:00 – ca. 21:00

Sted:
FrivilligCenter Haderslev
Storegade 80
6100 Haderslev

Dagsorden:

 • 1.: Valg af dirigent, referent og 2 – 3 stemmetællere.
 • 2.: Formandens beretning.
 • 3.: Fremlæggelse af regnskab.
 • 4.: Indkomne forslag. (senest 23. 06. 2020).
 • 4 a.: Fastsættelse af medlemskontingent (forslag 100 kr./år)
 • 5.: Valg til bestyrelsen. På valget i en 2 årig periode er:
 • Anne Pedersen– genopstiller
 • Kurt Mathiesen– genopstiller ikke
 • 5 a.: Bestyrelsessuppleanter. (min. 2 personer) 1 årig periode:
 • Holger Kropp – genopstiller, også til bestyrelse
 • Louise Hørup Dinesen – genopstiller, også til bestyrelsen
 • Pia Rasmussen – genopstiller ikke
 • 6 c.: Bilagskontrollanter. (2 personer)
 • Dorte Lauridsen
 • Peter Vilsbøll
 • 6 d.: Bilagskontrollant suppleant.
 • Heidi Nielsen
 • 7.: Eventuelt.

Forslag til vedtægtsændringer, skal være bestyrelsen i hænde via mail@sygihaderslev.dk, senest den 23. 06. 2020.

Alle er velkommen at deltage til generalforsamlingen. Stemmeberettiget er dog kun medlemmer af foreningen med gyldigt medlemskort.
Har i problemer med at printe medlemskortet ud, så medbring gyldigt ID, så vi kan kontrollere medlemskabet.

Vedtægter her: Vedtægter og referater

Previous reading
Spørgsmål til analysen fra Mploy og Haderslev Kommune
Next reading
Kærlighedserklæring og “tiggerbrev”