close

Efter den seneste udtalelse af statsminister Mette Frederiksen i aftes, har vi i bestyrelsen besluttet at udskyde generalforsamlingen på ubestemt tid.

Situationen er for alvorligt og vi er bange for, at nogle af vores medlemmer er for sårbare til at blive udsat et potientielt sikkerhedsrisiko.

Vi har ikke fået informationer om at nogle af vores medlemmer er smittet og vi vil være sikker på at det forbliver sådan. Derfor udskyder vi generalforsamlingen indtil videre.

Vi håber på jeres forståelse. Der er ingen grund at sprede panik, men vi bliver nødt til at forholde os til regeringens og sundhedsstyrelsens anbefalinger og det gør vi hermed.

Et nyt tidspunkt bliver meldt ud så snart vi ved mere.

I kan følge med på sundhedsstyrelsens hjemmeside: https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsomme-sygdomme-A-AA/Coronavirus/Spoergsmaal-og-svar

I har sikkert alle fulgt med i medierne det sidste stykke tid angående coronavirus COVID-19.

Indkaldelse til generalforsamling i foreningen Syg I Haderslev

I henhold til vedtægterne, indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i foreningen Syg i Haderslev.

Dato:
Torsdag den 26. marts 2020 kl. 19:00 – ca. 22:00

Sted:
Frivilligcentret
Storegade 80
6100 Haderslev

Dagsorden:

 • 1.: Valg af dirigent, referent og 2 – 3 stemmetællere.
 • 2.: Formandens beretning.
 • 3.: Fremlæggelse af regnskab.
 • 4.: Indkomne forslag. (senest 18. 03. 2020).
 • 4 a.: Fastsættelse af medlemskontingent (forslag 100 kr./år)
 • 5.: Valg til bestyrelsen. På valget i en 2 årig periode er:
 • Anne Pedersen– genopstiller
 • Kurt Mathiesen– genopstiller ikke
 • 5 a.: Bestyrelsessuppleanter. (min. 2 personer) 1 årig periode:
 • Holger Kropp – genopstiller, også til bestyrelse
 • Louise Hørup Dinesen – genopstiller, også til bestyrelsen
 • Pia Rasmussen – genopstiller ikke
 • 6 c.: Bilagskontrollanter. (2 personer)
 • Dorte Lauridsen
 • Peter Vilsbøll
 • 6 d.: Bilagskontrollant suppleant.
 • Heidi Nielsen
 • 7.: Eventuelt.

Forslag til vedtægtsændringer, skal være bestyrelsen i hænde via mail@sygihaderslev.dk, senest 8 dage før generalforsamlingen. Det vil sige senest den 18. 03. 2020.

Alle er velkommen at deltage til generalforsamlingen. Stemmeberettiget er dog kun medlemmer af foreningen med gyldigt medlemskort.
Har i problemer med at printe medlemskortet ud, så medbring gyldigt ID, så vi kan kontrollere medlemskabet.

Indkaldelse som PDF her: Indkaldelse og dagsorden til generalforsamling 2020
Vedtægter her: Vedtægter og referater