OBS: Denne dato er udskudt pga corona restriktioner. Ny indkaldelse til generalforsamlingen 2020 kan ses her: https://sygihaderslev.dk/indkaldelse-til-generalforsamling-i-foreningen-syg-i-haderslev-2020/

Indkaldelse til generalforsamling i foreningen Syg I Haderslev

I henhold til vedtægterne, indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i foreningen Syg i Haderslev.

Dato:
Torsdag den 26. marts 2020 kl. 19:00 – ca. 22:00

Sted:
Frivilligcentret
Storegade 80
6100 Haderslev

Dagsorden:

 • 1.: Valg af dirigent, referent og 2 – 3 stemmetællere.
 • 2.: Formandens beretning.
 • 3.: Fremlæggelse af regnskab.
 • 4.: Indkomne forslag. (senest 18. 03. 2020).
 • 4 a.: Fastsættelse af medlemskontingent (forslag 100 kr./år)
 • 5.: Valg til bestyrelsen. På valget i en 2 årig periode er:
 • Anne Pedersen– genopstiller
 • Kurt Mathiesen– genopstiller ikke
 • 5 a.: Bestyrelsessuppleanter. (min. 2 personer) 1 årig periode:
 • Holger Kropp – genopstiller, også til bestyrelse
 • Louise Hørup Dinesen – genopstiller, også til bestyrelsen
 • Pia Rasmussen – genopstiller ikke
 • 6 c.: Bilagskontrollanter. (2 personer)
 • Dorte Lauridsen
 • Peter Vilsbøll
 • 6 d.: Bilagskontrollant suppleant.
 • Heidi Nielsen
 • 7.: Eventuelt.

Forslag til vedtægtsændringer, skal være bestyrelsen i hænde via mail@sygihaderslev.dk, senest 8 dage før generalforsamlingen. Det vil sige senest den 18. 03. 2020.

Alle er velkommen at deltage til generalforsamlingen. Stemmeberettiget er dog kun medlemmer af foreningen med gyldigt medlemskort.
Har i problemer med at printe medlemskortet ud, så medbring gyldigt ID, så vi kan kontrollere medlemskabet.

Indkaldelse som PDF her: Indkaldelse og dagsorden til generalforsamling 2020
Vedtægter her: Vedtægter og referater

Previous reading
Fleksmatch.dk – Søgemaskine til fleksjobbere
Next reading
SIH´s bisiddere er også resultatskabende