Haderslev den 6. Maj 2019

Indkaldelse til generalforsamling i foreningen Syg I Haderslev

Dato:
Mandag den 27. maj 2019 kl. 19:00 – ca. 22:00

Sted:
Frivilligcentret
Storegade 80
6100 Haderslev

Dagsorden:
1. Valg af dirigent, referent og 2 – 3 stemmetællere.

  1. Formandens beretning.
  2. Fremlæggelse af regnskab.
  3. Indkomne forslag. (senest 2 uger før: 13. maj 2019).

4 a. Fastsættelse af medlemskontingent (forslag 100 kr./år)

  1. Valg til bestyrelsen.

2 årig periode:

Henriette Nissen – genopstiller

Gitte Anker Olesen – genopstiller

Kenneth Haas – genopstiller

5a. Bestyrelsessuppleanter. (min. 2 personer) 1 årig periode:

Susanne Henningsen – genopstiller

Jens Ole Koustrup –  Uafklaret

Heidi Nielsen – genopstiller

6 c. Bilagskontrollanter. (2 personer)
Dorte Lauridsen, Peter Vilsbøll –

6 d. Bilagskontrollant suppleant.

Hanne S. Hansen –

  1. Eventuelt.

 

Previous reading
Et ord fra formanden Henriette Nissen
Next reading
Den rullende kagemand