SUPP – et enestående pensionstilbud til førtidspensionister

Staten dobler op: Hver gang du indbetaler en krone, lægger staten to kroner oveni.

Pensionsordningen Supplerende arbejdsmarkedspension, i daglig tale SUPP, giver dig et fast tillæg til folkepensionen og ATP Livslang Pension. Din SUPP vil blive udbetalt fra du modtager ATP Livslang Pension og resten af livet.

Du indbetaler selv 167 kr. om måneden til din SUPP-opsparing. Beløbet trækkes af førtidspensionen, før du betaler skat. For hver krone, du indbetaler, lægger staten med det samme to kroner oveni. Det betyder, at du hver måned sparer 502 kr. op, men altså kun selv bidrager 167 kr.

 

Hvor meget kan jeg få?

De fleste har deres SUPP-opsparing i ATP, og den vil blive udbetalt sammen med din ATP Livslang Pension, når du når folkepensionsalderen. Udskyder du udbetalingen af ATP Livslang Pension udsætter du også udbetalingen af SUPP.  Den bliver udbetalt hver måned, så længe du lever. Størrelsen på din pension afhænger af, hvor lang tid du når at indbetale. I skemaet kan du se, hvor meget du kan forvente (hvis du sparer op hos ATP) i forhold til, hvornår du begynder at indbetale:

 

SUPP er også en livsforsikring

Hvis du dør, før du når alderen for folkepension, får dine efterladte (boet) udbetalt et beløb, der svarer til halvdelen af de forrentede indbetalte bidrag. Hvis du dør efter du er blevet folkepensionist, vil dine efterladte også modtage en del af din opsparing. Dette beløb sættes dog gradvist ned i forhold til alder. Dør du mere end fem år efter, du er gået på folkepension, så udbetales der ikke noget.

Du kan altid melde dig ud af SUPP

Fortryder du, at du har tilmeldt dig SUPP, kan du til hver en tid stoppe din indbetaling.

Det, du allerede har indbetalt, får du dog ikke udbetalt, før du bliver pensionist. Dine indbetalinger bliver stående og vokser med renter, indtil du når folkepensionsalderen.

Det er let at tilmelde sig SUPP – og at få svar på spørgsmål

Hvis du har spørgsmål, så ring til Udbetaling Danmark på tlf. 70 12 80 61. De vil også gerne sende dig en tilmeldingsblanket. Udbetaling Danmark hjælper dig gerne med at udfylde blanketten, hvis du er i tvivl om noget.

Du kan også hente blanketten her

Vil du kende dine pensionstal?

borger.dk kan du se, hvor meget du kan forvente at få i pension fra ATP og SUPP, hvor meget der bliver udbetalt, når du dør, og hvor meget du har indbetalt.

pensionsinfo.dk kan du se, hvor meget du har sparet op i alt på de pensioner, du har.

Kilde: https://www.pensionforalle.dk/godt-i-gang-med-arbejdslivet/uden-arbejde/supp-et-enestaaende-pensionstilbud-til

Previous reading
Nyt fra Ankestyrelsen om hjælp til begravelse
Next reading
Lena og alle de andre – del 2