Få teksten læst op:

Seniorførtidspension afløses af seniorpension.

Syg i Haderslev | SeniorpensionReglerne om seniorførtidspension stopper fra 31.december 2019 og i stedet træder en ny ordning i kraft. Der er nu tale om SENIORPENSION. Seniorpension erstatter seniorførtidspension, som aldrig levede op til forventningerne. Kravene for at få tilkendt seniorpension lempes, og dermed får flere mulighed for at trække sig tilbage.

Det er blevet en del nemmere at søge om seniorpension. Dog er der også her nogle krav der skal opfyldes.

Loven skal sikre, at nedslidte danskere med et langt arbejdsliv bag sig kan trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet før pensionsalderen. Et langt arbejdsliv kan være hårdt og nedslidende.

Seniorpension er for alle der har væsentlige helbredsproblemer efter et langt arbejdsliv – eller på anden måde er slidt ned efter mange år på arbejdsmarkedet.

Krav

  • 6 år før din normale pensionsalder – Du må højst have 6 år til folkepensionsalderen, men du kan søge om seniorpension et halvt år før du opfylder 6 års kravet. Du kan søge seniorpension 6½ år før du kan gå på folkepension.
  • Nedsat arbejdsevne – Det er vigtigt, at du vurderes til at være varigt nedsat og du må kunne arbejde MAKSIMALT 15 timer om ugen.
    Din arbejdsevne skal vurderes ud fra dine helbredsmæssige oplysninger og i forhold til dit seneste job.
    Din arbejdsevne skal vurderes i forhold til dit seneste job. Det seneste job er et job af 12 måneders varighed.
    Der skal ikke iværksættes indsatser, som skal udvikle din arbejdsevne. hvilket betyder, at du skal f.eks. ikke i et ressourceforløb for at vurdere, om din arbejdsevne kan udvikles.
  • Antal år du har været på arbejdsmarkedet – Du skal have en tilknytning til arbejdsmarkedet på ca. 20-25 år for at få seniorpension. En arbejdstid på mindst 27 timer om ugen betragtes som fuldtidsarbejde. Ved deltidsarbejde sker der en omregning til fuldtidsarbejde. Hvis du har haft fuldtidsbeskæftigelse i mere end 20 år, men mindre end 25 år, skal der foretages en konkret vurdering af, om du kan anses for at opfylde beskæftigelseskravet, f.eks. hvis arbejdet er fysisk eller psykisk belastende og nedslidende.
  • Du skal vurderes af en læge – Den nye seniorpension er en helbredsbetinget tilbagetrækningsordning. Kommunen har pligt til at indhente væsentlige lægelige dokumentation for at kunne afgøre sagen.

Hvordan søger jeg om seniorpension?

Du skal kontakte din kommune, hvis du vil søge om seniorpension. En ansøgning burde altid være skriftligt, da kommunerne har en tendens til, at afvise en mundtlig ansøgning, selvom forvaltningsloven er ret klar om dette. Så husk ALTID at ansøge skriftligt. Kommunen skal træffe afgørelse inden for 6 måneder.
Kommunen skal indhente alle de oplysninger der skal bruges, for at vurdere om du har ret til seniorpension. Kommunen indhenter også ATP-oplysninger og oplysninger til brug for vurdering af din arbejdsevne.

Fra 1. januar 2021 overtager en ny selvstændig myndighed under ATP ansvaret for administrere og tilkende seniorpension.

Klagemulighed

Hvis du får afslag, kan du klage over kommunens afgørelse, senest fire uger efter du modtog afslag. Lad dig ikke affeje med et mundtlig afslag og klag med henvisning til forvaltningslovens paragrafer §1, §7 og §19 samt ankestyrelsens principafgørelse 22-18.

 

Previous reading
SIH´s bisiddere er også resultatskabende
Next reading
Tusind tak til alle deltagere Julebanko 2019