Kære Peter Hummelgaard.

Foreningen Syg i Haderslev inviterer dig hermed til en snak om forholdene for syge og klemte borgere i Haderslev kommune. Du vælger selv dato og tid.

Foreningen blev stiftet i 2014.
Foreningen har et godt samarbejde igennem årene med ledelsen af jobcentret, og ikke mindst med det politiske udvalg. Vi startede som en protestbevægelse, men det punkt er vi længe forbi, da vejen til forandring går gennem dialog og samarbejde.

Beskæftigelses og integrationsudvalget bevilgede i foråret 2019, 20.000 kr til uddannelser af bisiddere som den første kommune i Danmark. En bevilling vi så som et stort skulderklap.

Da udvalget i august derfor lagde op til store besparelser, tog vi derfor kontakt til formanden for udvalget, hvor vi fremlagde vores bekymringer, da vi allerede havde bemærket nogle meget bekymrende forandringer for de borgere, vi var bisiddere for.

Vi har nu set, at du har bedt om en redegørelse, efter at det er kommet frem i medierne med de nye stramninger og måltal.

Foreningen Syg i Haderslev tæller både en Facebook gruppe på omkring 400 medlemmer, og ca 25 betalende medlemmer.

Vi vil gerne give dig en indsigt i, hvad det er vi oplever anderledes ift tidligere år, som vi er temmelig sikre på udspringer af den nye strategi med grund i besparelser.

Vi håber, at du vil tage imod vores invitation.
Med venlig hilsen
Anne Pedersen
Næstformand Syg i Haderslev

Previous reading
Redegørelse SIH i anledning af Haderslev kommunes BIU beslutning fra den 15.08.2019 Sagsid: 19/43986
Next reading
Et ord fra formanden Henriette Nissen