Syg I Haderslev | EU GDPR Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for foreningen Syg I Haderslev

Opdateret 25.05.2018:
Vi behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne for god databehandlingsskik. Derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler personoplysninger, der sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling. Foreningen Syg I Haderslev kan ændre denne politik fra tid til anden ved at opdatere denne side. Du bør tjekke denne side fra tid til anden for at sikre, at du er tilfreds med eventuelle ændringer.

Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra foreningens legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige – eller når du beder os om det.

Vi er ansvarlige for behandling af dine personoplysninger

Syg I Haderslev er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan altid kontakte foreningens data-kontaktperson, som er:
Kontaktperson: Holger Kropp
Adresse: Brøndstræde 6, 6100 Haderslev
CVR: 35730397
Mail: mail@sygihaderslev.dk
Hjemmeside: https://www.sygihaderslev.dk

Behandling af personoplysninger
Vi behandler følgende personoplysninger:
1. Medlemsoplysninger:

 • Navn
 • Adresse
 • Fødselsdato
 • Telefonnummer
 • Mailadresse
 •  Indmeldelsesdato

2. Oplysninger om frivillige:

 • Navn
 • Adresse
 • Fødselsdato
 • Telefonnummer
 • Mailadresse
 • Indmeldelsesdato
 • Andre oplysninger kan være, men er ikke obligatorisk, om tillidsposter og andre hverv i relation til foreningen og bankkontonummer, Cpr-numre og oplysninger om strafbare forhold (fx børneattest)

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser
I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger, sker det alene på baggrund af foreningens berettigede
og legitime interesser som er:

 • At håndtere dine medlemsrettigheder (fx på generalforsamlingen) i henhold til foreningens
  vedtægter
 • At du kan opfylde dine forpligtelser som medlem af foreningen, herunder betale kontingent mv.
 • At kunne planlægge og afholde sociale arrangementer og aktiviteter
 • At kunne vise situationsbilleder fra konkret aktivitet eller arrangement i foreningen
 • At bevare oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

Formålene med at behandle oplysninger om foreningens frivillige er:

 • At vi kan koordinere og håndtere frivilliges opgaver i foreningen
 • At vi har overblik over og kan udvikle frivilliges erfaringer og kompetencer, herunder give tilbud om
  fx kurser og kompetenceudvikling
 • At opfylde lovgivning, herunder krav i serviceloven (fx kravet om at indhente børneattest på
  frivillige (og andre) som arbejder med børn under 15 år)
 • At kunne udbetale transport og rejsegodtgørelser, refusion og lignende
 • At administrere din relation til foreningen

Samtykke

Når vi behandler oplysninger om dig, sker det ofte på et andet lovligt grundlag end dit samtykke. Vi
indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine
personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det
tilbage ved at give os besked om det.

Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge under 15 år, foretager vi en vurdering af, om barnet
selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en
forælder.

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver ikke oplysninger om dig til andre uden for foreningen uden dit samtykke.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine
personoplysninger som medlem af foreningen eller som frivillig:

 • Medlemmer: Vi sletter oplysninger om dig tidligst dagen dit medlemskab ophører, senest et halvt år efter at dit medlemskab, er ophørt.
 • Frivillige: Vi sletter oplysninger om dig, et halvt år efter at dit frivillige arbejde ophøre.
 • Vi opbevarer oplysninger (i anonymiseret form) på såvel medlemmer, frivillige og brugere til statistik og
  lignende, så længe de har historisk værdi.

Dine rettigheder

Når vi behandler dine oplysninger, har du iflg. persondataforordningen en række rettigheder:

 • Du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig – det er det vi oplyser dig om i denne privatlivspolitik (som forening har vi oplysningspligt)
 • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig (indsigtsret)
 • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget (retten til berigtigelse)
 • Du har ret til at få oplysninger om dig slettet (retten til at blive glemt)
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod, at dine oplysninger anvendes til markedsføring
 • Du har ret til at flytte dine oplysninger – dvs. at vi skal udlevere de oplysninger vi har om dig i et
  almindeligt anvendt format (retten til dataportabilitet)

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig
til os. Du finder kontaktoplysninger øverst her i privatlivspolitikken.

Henvender du dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi,
om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan indgive klage til tilsynsmyndighederne – Datatilsynet – over behandling af dine personoplysninger.

Revision af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os ret til at ændre foreningens privatlivspolitik. Når vi ændre privatlivspolitikken ændrer vi
også datoen øverst i dette dokument. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Den til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig på vores hjemmeside.

Hvad er Cookies?

Syg I Haderslev | CookiesCookies er tekstfiler, som indeholder små mængder information, som downloades automatisk på din computer eller mobilenhed, når du besøger en hjemmeside. Cookies sendes derefter tilbage til hjemmesiden ved hvert efterfølgende besøg eller til en anden hjemmeside, som genkender denne cookie. Cookies er meget brugbare, da de medfører, at hjemmesiden kan genkende brugeren.

Sådan bruger vi cookies:

En cookie er en lille fil, som beder om tilladelse til at blive placeret på din computers harddisk.

Når du accepterer, er filen tilføjet og cookien hjælper med at analysere webtrafik eller fortæller dig, når du besøger et bestemt websted. Cookies tillader web applikationer at svare dig som enkeltperson. Den web-applikation kan tilpasse sine operationer til dine behov, sympatier og antipatier ved at indsamle og huske oplysninger om dine præferencer.

Vi bruger logstatistik til at identificere, hvilke sider der bliver brugt. Dette hjælper os med at analysere data om trafik på hjemmesiden og forbedre vores hjemmeside for at skræddersy den til brugenes behov.

Vi bruger kun disse oplysninger til statistiske analyseformål og derefter data er fjernet fra systemet. Samlet set hjælper cookies os med at give dig en bedre hjemmeside, som giver os mulighed for at overvåge, hvilke sider du finde nyttige, og hvilke du ikke gør det.

En cookie på ingen måde giver os adgang til din computer eller oplysninger om dig, andet end de data, du vælger at dele med os. Du kan vælge at acceptere eller afvise cookies. De fleste webbrowsere accepterer automatisk cookies, men du kan normalt ændre din browser til at afvise cookies hvis du foretrækker det. Dette kan forhindre dig i at drage fuld fordel af hjemmesiden.

Links til andre websites:

Vores hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider af interesse. Men når du har brugt disse links til at forlade vores site, bør du bemærke, at vi ikke har nogen kontrol over, at andre hjemmeside. Derfor kan vi ikke være ansvarlig for databeskyttelse og privatlivets fred af alle oplysninger, som du giver mens besøger sådanne steder, og sådanne steder er ikke omfattet af denne fortrolighedserklæring. Du bør udvise forsigtighed og se på fortrolighedserklæring gælder for den pågældende hjemmeside.

Hvordan fjerner jeg cookies?

Dette gør du ved at fjerne uønskede cookies under din browsers internetindstillinger.

Følg vejledningernes anvisningerne for at slette cookies:

Vejledning i at slette cookies på Microsoft Internet Explorer
Vejledning i at slettes cookies på Mozilla Firefox browser
Vejledning i at slettes cookies på Google Chrome browser
Vejledning i at slette cookies på Opera browser