Bliv medlem i foreningen

Som medlem i foreningen Syg I Haderslev, kan enhver optages, der som udgangspunkt sympatiserer med foreningens formål. Syg I Haderslev har alle typer medlemmer med interesse for sygdom og de konsekvenser det har, med det kommunale system såsom jobcenter osv.

Målet med Syg I Haderslev har alle dage været, at forbedre forholdende for sygdomsramte og “klemte” personer i jobcentersystemet. Vi har udvidet de sidste par år vores terræn og tilbyder flere og flere kurser for bisiddere, syge borgere og pårørende.

Det store mål er, at blive til en landsforening, som kan hjælpe, informere, uddanne og varetage borgernes interesse i henhold til sygdom og det kommunale system. StyrkeSelvværdSammenhold er ikke kun tomme ord for os. Vi har flere gange bevist, at hvis vi alle står stærk sammen kan vi opnå utrolig meget.

Syg I Haderslev er Danmarks største forening i forbundet af “Syg I …. ” grupper.

Det giver os og vores medlemmer og dermed automatisk alle syge og klemte borgere i kommunen en stemme der bliver hørt. Allerede nu har vi en stor kompetence og viden omkring “at slås” med jobcentret og andre kommunale instanser. Vores stemme bliver hørt hos de forskellige kommunale aktører og det gør vores arbejde lettere.

Syg I Haderslev drives af frivillige som ikke får løn eller anden tilskud for deres arbejde. Alle vores kurser, rådgivere, foredragsholder osv. skal til gengæld betales af os. Derfor har vi brug for din støtte og dit medlemskab. Vi arbejder hele tiden på, at udvide vores tilbud til alle der er interesseret i Syg I Haderslev, men dette koster penge og med dit medlemskab understøtter du vores arbejde og medlemmernes “kamp mod systemet”.

Syg I Haderslev bruger mange ressourcer på at hjælpe dem, som skal hjælpe andre. Fx tilbydes frivillige oplæring, kurser og bl.a. hjælp via rådgivning, foredrag og informationsmaterialer. Derudover samarbejder vi på tværs med forskellige læger, psykiatrien, væresteder og mange andre, for at få vores budskab spredt og for at kunne tilbyde hjælp til så mange som muligt.

Et medlemskab kan kun gives til enkeltpersoner. Ønsker man, at f.eks ens ægtefælle eller samlever eller børn bliver medlem, skal disse personer ansøge om et medlemskab.

[notification type=”info”]

Medlemskabet i foreningen Syg I Haderslev koster 100,00 kroner per år

Læs her om vores Privatlivspoltik og Handelsbetingelser[/notification]