Pernille Skipper (EL) og Claus Larsen (EL Haderslev)

Foreningen Syg I Haderslev blev inviteret til et lukket møde den 05.09.2017, med Enhedslistens socialordfører Pernille Skipper, Claus Larsen (Enhedslisten Haderslev) og andre, hvor vi diskuterede situationen for syge og klemte borgere i Haderslev kommune.

Jeg kan med ret påstå, at, da vi fik invitationen, blev der diskuteret meget i bestyrelsen om vi skulle deltage. Frygten for at havne i valgkamp var stor.

Heldigvis blev vi enige om at deltage og pointere helt klart, at foreningen Syg I Haderslev er partipolitisk uafhængig. Og der var faktisk ikke en eneste gang et forsøg om at drage os til en eller anden politisk side. Det var et meget behageligt, sagligt og konstruktivt møde.

Vi fik lidt mere indblik i hvad der sker i Christiansborg og Pernille fik nogen ting fra os med som hun kunne bruge i hendes arbejde som socialordfører.

Vi drøftede situationen i Haderslev kommune og fik sagt, at der er sket markante forbedringer siden Syg I Haderslev er dukket op og ledelsen i jobcenter blev skiftet. Dog er der stadig mange ting der kræver en kærlig hånd.

8 punkter som vi gav Pernille Skipper og Claus Larsen med:

  • Skift socialformidlere ud med socialrådgivere. Det koster mere løn, men det er bevist, at borgere hurtigere kommer videre og dermed sparer systemet mange penge. De fleste af vores medlemmer har i dag socialformidlere som sagsbehandler. Vi kan se, at så snart de får en socialrådgiver, bliver deres sag bedre, fagligere, hurtigere behandlet.
  • Alt efter hvad for en sagsbehandler man har, får man lov til forskellige ting. Det er i dag ren og skær held, om man får tilkendt de lovmæssige ting borgeren har krav på. Den ene sagsbehandler påstår man ikke har ret til ferie, den næste siger stik modsat. Fagligheden er så forskellig og det er udmattende, at Foreningen Syg I Haderslev kender reglerne og paragrafer bedre end mange sagsbehandler.
  • Vejledning og oplysningspligten er noget ikke alle sagsbehandlere kender til.
  • Mød borgerne i øjenhøjde. Der mangler, at der bliver lyttet til borgernes behov og ressourcer. Medinddragelse.
    Det er blevet bedre i Haderslev, men stadig er der mange der fastholdes i systemet uden en eneste gang blive spurgt “Hvad er det DU vil?” “Hvad kan VI gøre for at hjælpe DIG?” osv. Alt er skema F. Det er tit at vores medlemmer begynder at græde, når vi spørger dem “Hvad vil DU at vi skal gøre for dig?” Det er de ikke vant til.
  • Helhedsforvaltning. Arbejde sammen på tværs af forskellige afdelinger. Syge og / eller klemte borgere har sjældent kun èt problem. Der er oftest børn involveret, handicapområdet, misbrug og meget andet. “Systemerne” snakker ikke sammen og tiltag fra jobcenteret kan kun ende som et fiasko for borgeren, når de andre områder ikke også bliver afdækket.
  • Praktik / arbejdsprøvninger bliver alt for tit delt ud, uden mening og borgerens behov. Borgerne bliver sendt til flere forskellige arbejdsprøvninger / praktikker efter hinanden bare for at holde dem beskæftiget. At trykke 3 måneder hver dag på en knap på en lift, bringer borgeren ikke et eneste skridt tættere på en afklaring.
  • Speciallægeerklæringer bliver indhentet i tide og utide, koster jobcenter en formue og oftest bliver disse lægeerklæringer ignoreret af sagsbehandleren. Hvad er meningen med at indhente 3, 4, 5, 6 og mere lægeerklæringer om ens psykiske helbred, når der står i dem allesammen, at borgerens helbred er stationær og kan kun blive værre, men man ignorer disse speciallægeerklæringer og sender borgeren alligevel i de forskelligste arbejdsprøvninger osv.?
  • Virksomhedskonsulenter / Jobkonsulenter. Mange af dem tryner deres “klienter” til at få et 37 timers arbejde uden at sætte sig ind i, hvad borgeren fejler. Der er altid en grund, hvorfor et syg menneske ikke kan arbejde. Men det bliver ignoreret, fordi kontrakterne mellem kommunen og virksomhedskonsulenter siger, at de skal finde arbejde til borgeren. Mange af de virksomhedskonsulenter har ikke engang en faglig baggrund med at kunne arbejde med syge mennesker. Vi har oplevet flere tilfælde af, at jobkonsulenten truer borgeren med, at de ikke må fortælle om deres sygdomme, skånebehov osv. fordi man jo ikke kunne finde arbejde til dem hvis borgeren ville fortælle sandheden.

Vi er meget glade for, at kunne dele vores erfaringer og faglighed med Pernille Skipper og Claus Larsen og det var da også lidt sjov / skræmmende at se på deres reaktioner. Åbenbart er der mange ting, som politikere ikke var / er klar over, hvad der sker.

Det har været en stor fornøjelse at kunne sidde sammen med dem, blive taget alvorligt og lyttet til. Vores indtryk af mødet er, at der kommer nogen diskussioner i byrådet her i Haderslev angående situationen af vores medlemmer og syge mennesker generelt. Hvis vi med vores arbejde kan bidrage, til at forbedre situationen for syge og klemte borgere i Haderslev kommune, så har det været al den nervøsitet før mødet værd.

Foreningen Syg I Haderslev sender et opråb til ALLE partier i kommunen og på Christiansborg, at besøge os og diskutere med os. Vi er åben for seriøse dialoger med alle og deler gerne ud med erfaringer og hvordan man kan gøre det bedre og nemmere. Både for vores medlemmer, syge og klemte borgere generelt, men også for pressede jobcentre.

Vores dør er åben og i kan kontakte os via mail: mail@sygihaderslev.dk eller direkte på telefon: 22 41 30 20

Foreningen Syg I Haderslev laver INGEN anbefalinger om hvem borgerne skal vælge, men vi diskuterer vores formål med alle partier.

Previous reading
Vælgermøde hos Borgercaféen i Haderslev 26.10.2017
Next reading
Når en læge i psykiatrien bliver syg