Kaffemøde

Det koster 20,00 kroner og så er der fri kaffe / the / vand osv.