Væresteder

Picture of Borgercafeen

Jomfrustien 5
6100 Haderslev

74 52 16 95

Stedet er uvisiteret!
Borgercafeen er et socialt værested under Haderslev Kommune. Stedet er for misbrugere, psykisk syge, ensomme, socialt udsatte og andre der føler de ikke passer ind andre steder. Fri-, være- og samlingssted. Der er ca. 100 brugere af tilbuddet dagligt.

Åbningstider:
mandag - fredag kl.: 09.00 - 18.00,
lørdag - søndag: 12.00 - 16.00. Derudover har Aktiviteten åbent tirsdag og torsdag kl. 18.00 - 20.30.

Borgercafeen
Picture of Cafe Parasollen

Lavgade 5
6100 Haderslev

74 53 58 93

Stedet er uvisiteret!
Cafe Parasollen er en social cafe, hvor alle, uanset livssituation, er velkommen. Der kommer mange forskellige mennesker, hvoraf en del har udfordringer pga. misbrug, psykiske lidelser, handicap, ensomhed eller er af andre grunde socialt udsat. Der kommer dagligt ca. 40 - 50 gæster. Cafe Parasollen er alkohol - og stoffri og er tilknyttet KFUM’s Sociale Arbejde. Cafeens gæster er voksne – men børn iflg. med voksne er også velkommen.

Cafe Parasollen er arbejdsplads for mange mennesker med forskellige ressourcer og kompetencer. Mange medarbejdere er frivillige, men kan også være i praktikforløb via jobcenteret. Man kan arbejde i cafe, køkken, butik eller værksted. Der er flere aktiviteter f.eks. udflugter, ferier og arrangementer. Socialt samvær, samtaler, støtte, spil, dagens avis, brug PC m.m.

Andre arrangementer: Se aktivitetslisten i cafeen.

Cafe Parasollen
Picture of Brugerhuset

Lavgade 5, 1. sal
6100 Haderslev

74 52 95 44

Stedet er uvisiteret!
Brugerhuset er et psykiatrisk Værested i Haderslev Kommune. Huset er et aktivitets - og samværstilbud for voksne sindslidende i alderen fra 18 år og opefter, der har behov for, at være sammen med andre mennesker i et trygt miljø med mulighed for omsorg og hjælp, til at vedligeholde og udvikle deres sociale færdigheder.

Brugergruppen består overvejende af personer med behandlingskrævende personlighedsforstyrrelser og længerevarende sygdomme. Du kan bruge Brugerhuset efter dine egne sociale behov. Brugerhuset gør meget for, at du kan føle dig godt tilpas og brugerne hjælper hinanden, hvor deres evner rækker!

Der kommer dagligt ca. 20 brugere i Brugerhuset. Brugerhuset tilbyder og deltager i forskellige faste aktiviteter.

Brugerhuset
Picture of Cafe Regnbuen

Elmegade 9 - 11
6500 Vojens

74 59 11 38
74 59 00 39

Stedet er uvisiteret!
Cafe Regnbuen er et socialt værested under Haderslev kommune. Stedet er for misbrugere, psykisk syge, ensomme, socialt udsatte og andre der bare ikke føler de passer ind andre steder. Fri-, være- og samlingssted. Ca. 40 brugere dagligt. Cafe Regnbuen samarbejder derudover med Misbrugscentret om udlevering af Metadon.

Åbningstider:
mandag - fredag k l. 08:30 - 16:00,
lørdag - søndag kl. 09:00 - 15:00.

Cafe Regnbuen
Picture of Kolibrien

Præstegårdsvej 20
6500 Vojens

73 54 10 50

Stedet er uvisiteret!
Kolibrien er et dagtilbud, beregnet for voksne i alderen 18 - 65 år, der har en sindslidelse og har behov for at være sammen med andre i et trygt miljø med mulighed for omsorg og hjælp, til at vedligeholde og udvikle deres sociale færdigheder. Tilbuddet har ca. 85 brugere, hvoraf der i gennemsnit kommer 20 - 25 dagligt i åbningstiden.

Åbningstider:
Mandag kl. 08:00 - 16:00,
onsdag kl. 11:00 - 19:00,
torsdag kl. 08:00 - 15:00,
fredag kl. 08:00 - 14:00

Kolibrien
Picture of ”Sporet”

Teaterstien 9C, 1
6100 Haderslev

20 11 75 21

Stedet er uvisiteret!
Netværksstedet ”Sporet”, henvender sig til unge i alderen 14 - 35 år, som bor i Haderslev Kommune, og som har behov for at få et netværk til at komme videre i livet. ”Sporet” er de unges sted og danner ramme for en række forskellige aktiviteter. ”Sporet” er alkohol - , narkotika - og røgfrit. ”Sporet” er et aktivt og brugerstyret netværkssted, hvor unge kan få og give støtte til hinanden, når de kæmper for at blive sporet i deres liv eller arbejde.

Her kan unge komme forbi til snak, få ro til at lave lektier, deltage i fælles madlavning, møde andre unge osv. Det er også et sted, hvor du kan få hjælp til at håndtere vanskelige livsomstændigheder. På ”Sporet” gives tilbud om gratis terapi ved ” Sporets” terapeut og rådgivning til unge, der har brug for nogen at snakke med om deres liv og hverdag – uden at blive dømt eller belært eller være nervøs for konflikter. Alle samtaler er fortrolige. Der kan dog, hvis du er under 18 år, være nogle regler ang. forældremyndighed, som skal overholdes, men spørg på ”Sporet” herom.

Åbningstider: Se venligst på vores hjemmeside

”Sporet”
Picture of OvenPå

Lavgade 5, 2.
6100 Haderslev

74 34 08 09

Værestedet ”OvenPå” er etableret i tilknytning til Verdande og er målrettet udsatte og sårbare nydanskere. Verdande er et pædagogisk rehabiliteringsprojekt for traumatiserede flygtninge og indvandrere. Det er et åbent og frivilligt tilbud, hvor en fast tilknyttet medarbejder og en gruppe af frivillige fra dansk flygtninge hjælp skaber muligheder.

OvenPå