Botilbud

Picture of Forsorgshjemmet Dalhoffsminde

Slivsø 1
6100 Haderslev

74 57 52 12

Dalhoffsminde er en selvejende institution under Landsforeningen Arbejder Adler. Dalhoffsminde drives i henhold til lov om social service §110 og er et midlertidigt opholdssted for hjemløse og personer med særlige sociale problemer.
Dalhoffsminde råder over 48 pladser som er fordelt på:
Modtagelse, Slivsø 1.
Udslusning, Marstrup Kirkevej 31
Samt bostøtte i forbindelse med hjemløse strategiens Housing First – princip CTI. Hyttebyen består af 8 hytter, hvor der er tilknyttet en social vicevært.

Forsorgshjemmet Dalhoffsminde
Picture of Botræningsafdelingen

Marstrup Kirkevej 31
6100 Haderslev

74 57 52 12

Botræningsafdelingen er et midlertidigt tilbud til socialt udsatte, som efter ophold på Dalhoffsmindes døgnafdeling, arbejder med at genopbygge en almindelig hverdag. Der er 19 pladser i afdelingen. Derudover er der tilknyttet 6 udslusningslejligheder.

Botræningsafdelingen
Picture of Diagergård

Bramdrup Vestergade 9
6100 Haderslev

30 55 31 54
74 34 29 60

Diagergård er et socialpsykiatrisk botræningstilbud for yngre sindslidende. Der er personale tilstede døgnet rundt, og hver beboer tildeles 1 - 2 kontaktpersoner. Bostedets 16 lejligheder udlejes af Haderslev Kommune, og visitation til lejlighederne varetages af kommunens visitationsteam i samarbejde med bostedets leder.

Diagergård

Høppnersgård 8
6100 Haderslev

74 52 25 92
21 41 90 32

Høppnersgård er et "opgangsbofællesskab" med 9 lejligheder, fælleslejlighed og personalekontor. Målgruppen er psykisk syge mellem 18 og 65 år, der har behov for længerevarende ophold med støtte, og alle beboere har en kontaktperson. Personalet er til stede på hverdage mellem kl. 08 - 19.

Høppnersgård
Picture of NAFFET

Naffet 4a
6100 Haderslev

74 52 67 23

Til Høppnersgård er der tilknyttet NAFFET, som er et opgangsfællesskab for 6 voksne sindslidende med brug for trygheden ved at bo sammen med andre. I bofællesskabet er der behov for støtte, omsorg og kontakt til psykiatrien.

NAFFET
Picture of Klosterbo

Klosteret 29
6100 Haderslev

74 52 67 23

Målgruppen for Klosterbo er socialt og psykisk belastede mennesker. Her er 12 lejligheder, og der er personale i dagtimerne, som varetager praktiske opgaver.

Klosterbo

Gasværksvej 1
6100 Haderslev

74 53 60 40
51 21 92 64

Botilbuddet "Nr. 1" tilbyder midlertidig bopæl for unge mellem 18 og 30 år, der har en psykiatrisk diagnose eller tilsvarende. Beboerne kan bo på "Nr. 1" i maks. 2 år, og der er plads til 8 unge.

Der er personale i huset fra klokken 07:00 til 20:00 på hverdage, samt klokken 12:00 til 17:00 på lør. /søn og helligdage.

"Nr. 1"
Picture of Pamhulebo

Pamhulevej 76
6100 Haderslev

20 86 11 76

Pamhulebo er et botilbud for borgere mellem 18 og 66 år med psykisk diagnose eller erhvervet hjerneskade. Botilbuddet har 9 pladser, og på nuværende tidspunkt er der ansat 6 personaler.

Pamhulebo
Picture of Sillerup Plejekolegie

Fjelstrupvej 130
6100 Haderslev

74 56 64 68

Plejekollegiet er for borgere i alderen ca. 50 - 90 år, med såvel fysiske som psykiske og sociale funktionsnedsættelser. Der er 39 boliger på plejekollegiet.

Sillerup Plejekolegie
Picture of Stifinderen

Bøndergårdene 7 - 11
6100 Haderslev

74 52 54 21
23 20 74 24

Botilbud til borgere med dobbelt diagnose, det vil sige svært sindslidende med et samtidigt misbrug. Der er fællesspisning morgen, middag, aften, og der er personale hverdage fra kl. 08:00 - 22:00.

Stifinderen
Picture of Svanen

Bredgade 14
6100 Haderslev

20 31 64 68

Svanen er et døgndækket bosted til mennesker med psykiske lidelser. Boligerne udlejes af Haderslev kommune i samarbejde med boligselskabet Domea. Visitation til lejlighederne varetages af kommunens visitationsteam i samarbejde med Svanens leder.

Svanen