standard-title Botilbud

Botilbud

BOTILBUD

Her kan du finde et udpluk af botilbud i Haderslev kommune. Mangler der steder her i listen, er du velkommen at kontakte os, så vi får dem her på siden.

Picture of Forsorgshjemmet DalhoffsmindeForsorgshjemmet Dalhoffsminde
Slivsø 1
6100 Haderslev
Tlf.: 74 57 52 12
http://www.dalhoffsminde.dk

Dalhoffsminde er en selvejende institution under Landsforeningen Arbejder Adler. Dalhoffsminde drives i henhold til lov om social service §110 og er et midlertidigt opholdssted for hjemløse og personer med særlige sociale problemer.

Dalhoffsminde råder over 48 pladser som er fordelt på:

  • Modtagelse, Slivsø 1.
  • Udslusning, Marstrup Kirkevej 31
  • Samt bostøtte i forbindelse med hjemløse strategiens Housing First – princip CTI. Hyttebyen består af 8 hytter, hvor der er tilknyttet en social vicevært.

Picture of DiagergårdDigagergård
Bramdrup Vestergade 9
6100 Haderslev
Tlf.: 74 34 29 60
http://www.vaerksteder.haderslev.dk/index.asp?id=13884

Diagergård er et socialpsykiatrisk botræningstilbud for yngre sindslidende. Der er personale tilstede døgnet rundt, og hver beboer tildeles 1 – 2 kontaktpersoner.
Bostedets 16 lejligheder udlejes af Haderslev Kommune, og visitation til lejlighederne varetages af kommunens visitationsteam i samarbejde med bostedets leder.

Picture of KlosterboKlosterbo
Klosteret 29
6100 Haderslev
Tlf.: 74 52 67 23
https://www.klosterbo-haderslev.dk/

Målgruppen for ”Klosterbo” er socialt og psykisk svage mennesker af begge køn, der mangler en bolig. Alle beboerne er kendetegnet ved at være sårbare og ensomme personer, og nogle har et misbrugsproblem. Der er dog ikke tale om mennesker med et meget alvorligt misbrug.

Picture of PamhuleboPamhulebo
Pamhulevej 76
6100 Haderslev
Tlf.: 20 86 11 76
http://www.pamhulebo.dk

Botilbud §107 Tilbud til voksne borgere fra 18 – 66 år med psykiske problemstillinger.
Botilbuddet henvender sig også til voksne med flere diagnoser. Vi anvender metoden “Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik” – KRAP

Picture of Sillerup PlejekolegieSillerup Plejekollegium S/I
Sillerup Møllevej 3 A – D
6100 Haderslev
Tlf.: 74 56 64 68
http://www.sillerup-plejekollegium.dk

Beboersammensætningen er blandet, vi modtager borgere i alderen ca. 50-100 år, med såvel fysiske som psykiske og sociale funktionsnedsættelser.

Plejekollegiet er selvejende og har overenskomst med Haderslev Kommune om driften af vore boliger. Det betyder, at det er Kommunen der visiterer til en ældrebolig i “vores” boligforening og vi arbejder med afsæt i Haderslev Kommunes serviceniveau og kvalitetsstandarder

Picture of StifinderenBostedet Stifinderen
Bøndergårdene 7 – 11
6100 Haderslev
Tlf.: 74 52 54 21
https://bosteder.haderslev.dk/index.asp?id=10116

Stifinderen blev etableret for en gruppe borgere, der ikke kunne indpasses i samfundets almindelige ramme.
Indvisiterede på Stifinderen har deres egen subkultur, samvær, kontakt, aktivitet der ofte er styret af medicin, misbrug i form alkohol og misbrug. Ligeledes et hverdagsliv præget af stor ustabilitet.

Den enkelte beboeres situation er ofte så abnorm og fastlåst at der skal bruges ressourcer, genskabes tillid, hvis den adfærd skal ændres.
Målgruppen har ofte store vanskeligheder ved at begå sig socialt. De har ofte en lav frustrationstærskel og kommer let i konflikt med deres omgivelser.

Picture of SvanenBostedet Svanen
Bredgade14
6100 Haderslev
Tlf.: 20 31 64 68
http://bosteder.haderslev.dk/index.asp?id=9999

Svanen er et døgndækket bosted til mennesker med psykiske lidelser. Boligerne udlejes af Haderslev kommune i samarbejde med boligselskabet Domea. Visitation til lejlighederne varetages af kommunens visitationsteam i samarbejde med Svanens leder.

Scroll Up