standard-title Beskæftigelse

Beskæftigelse

BESKÆFTIGELSES TILBUD

Her kan du finde et udpluk af beskæftigelses tilbud i Haderslev kommune. Mangler der steder her i listen, er du velkommen at kontakte os, så vi får dem her på siden.

Picture of SMIGSMIG
Jomfrustien 24
6100 Haderslev
Tlf.: 20 58058 93
http://www.parasollenhaderslev.dk/smig/

SMIG er en social-økonomisk virksomhed, og det er medarbejderne, som både fremstiller mange af varerne og arbejder i butikken. SMIG er en socialøkonomisk virksomhed som består af en butik og et træværksted. Den drives af ansatte i fleksjob, seniorjob, frivillige, samt mennesker i praktik. Formålet er at producere og sælge varer, så det bliver muligt at skabe arbejdspladser til mennesker, som ikke kan klare sig på det almindelige arbejdsmarked. Et evt. overskud anvendes til socialt arbejde – bl.a. ved ansættelse af mennesker i skåne – eller fleksjob.

SMIG er en del af Cafe Parasollen og dermed KFUMs Sociale Arbejde.
Værkstedet producerer spændende og anderledes møbler til salg i butikken samt istandsætter møbler for private, som ikke lige får det gjort.

Åbningstider: Se deres Facebookside

Picture of Diagergård BeskæftigelseDigagergård Beskæftigelse
Bramdrup Vestergade 9
6100 Haderslev
Tlf.: 29 61 21 94
https://vaerksteder.haderslev.dk/index.asp?id=13884

Digagergård er et tilbud om arbejdsmarkedstræning og beskæftigelse til voksne mennesker med eks. sindslidelser, nedsat funktionsevne, eller sociale problemstillinger, som har svært ved at opnå eller opretholde beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked.

Digagergård er en selvstændigt beliggende afdeling under Beskyttet Beskæftigelse i Haderslev Kommune. Vi har plads til ca. 35-40 mennesker, som har behov for aktivering, arbejde, læring mv. på særlige vilkår.

Vi har:

  • 7 pladser efter SEL § 103 / § 104
  • 15 pladser til jobtræning, praktik ol.
  • 5 skånejobs.

Pladserne kan være fuldtidspladser eller deltidspladser.

På Digagergård afdækker vi borgernes kompetencer, værdier og ønsker.
Herefter udarbejder vi en plan for den enkelte borger i samarbejde med sagsbehandleren.

Picture of DamgårdDamgård
Møllesvinget 23, Moltrup
6100 Haderslev
Tlf.: 74 34 81 81
https://vaerksteder.haderslev.dk/index.asp?id=13903

Damgård er et beskyttet værksted, oprettet efter Servicelovens §103 og §104.
Damgård er det ene af i alt 6 Beskyttede Værksteder i Haderslev Kommune. Damgård ligger i den lille by Moltrup ved Haderslev, og de fysiske lokaler er et nedlagt landbrug med meget plads, både udendørs og indendørs. Der er 3 hektar jord til, hvoraf den ene er omdannet til oplevelsespark. Der er stuehus med køkken, kantine, stue, lille rum, toiletter og bryggers. Tre sammenhængende bygninger med indgang, toiletter, aktivitetsrum, kontor, træværksted, grovværksted og produktionslade. Der er en stor bygning, som bruges til brændeproduktion og garage for bus, lastbil og traktor.

Damgård tilbyder beskæftigelse, aktivitets og samværstilbud til 22 borgere i alderen 18 – 65 år, som har varig fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne i meget forskellig grad.

Picture of Værkstedet HjortebroVærkstedet Hjortebro
Solsikkevej 3
6100 Haderslev
Tlf.: 51 77 94 82
https://vaerksteder.haderslev.dk/index.asp?id=13877

Værkstedet Hjortebro er henvendt til personer med begrænsninger i arbejdsevnen på baggrund af varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Værkstedet har mange forskellige aktivitetstilbud.

Picture of Værkstedet KuglenVærkstedet Kuglen
Trekanten 17
6500 Vojens
Tlf.: 74 34 85 25
https://vaerksteder.haderslev.dk/index.asp?id=13877

Kuglen er et beskæftigelses- og aktivitetstilbud til borgere over 18 år, med fysisk og psykisk nedsat funktion og andre særlige behov.
Værkstedet henvender sig til borgere der bor i botilbud, hjemmeboende eller i egen lejlighed. Kuglen har mange forskellige aktivitetstilbud.

Scroll Up