Et forløb i rehabiliteringsteamet

Der har været mange historier om hvad der enlig sker, når man bliver indkaldt til et rehabiliteringsmøde. For at sige det som det er, de fleste historier passer ikke !

Rehabiliteringsteamet

Syg I Haderslev | RehabiliteringsteametVi har en video til dig og en folder i PDF, som fortæller meget udførligt om rehabiliteringsteamet og hvad de gør. Samtidig har vi skrevet det mest vigtige fra folderen her, så du med det samme kan se, hvad der venter dig, hvis du bliver kaldt ind til et rehabiliteringsmøde.

Video og PDF filen er nederst på siden.

“Når det, vi gør i jobcentret, ikke får dig i job eller i gang med at uddanne dig, kan vi tilbyde dig et møde med vores rehabiliteringsteam. Teamet er medarbejdere fra forskellige områder i kommunen samt en sundhedskoordinator fra regionen. Sammen med dig og din sagsbehandler vurderer de, om du kan komme til at arbejde på fuld tid igen, hvis vi gør en særlig indsats. Det kan også være, vi finder frem til, at et fleksjob på nedsat tid eller førtidspension er det bedste for dig.

Rehabiliteringsteamet er medarbejdere fra alle de områder i kommunen, der er inde over din sag – eller med fordel kan komme det. Du kan derfor møde folk fra kommunens jobcenter, socialområdet, sundhedsområdet og en sundhedskoordinator fra regionen. Hvis det har betydning for dig, vil der også være en vejleder, der kan vejlede om uddannelse.

Syg I Haderslev | RehabiliteringsteametFør mødet beskriver du og din sagsbehandler det, du kan i forhold til job og uddannelse, og hvad du måske mangler. I kan fx tale om:
  • Hvilke job, du har haft.
  • Hvad er dit seneste job?
  • Hvilke gode og dårlige erfaringer har du fra tidligere job?
  • Hvilken uddannelse har du? Hvilke gode og dårlige erfaringer har du med uddannelse?
  • Dine ønsker for fremtiden (job og uddannelse).Hvilket job kunne passe til dig og dine evner? Er der måske andre typer job, der kunne passe til dig? Hvis uddannelse er vejen for dig, hvilken uddannelse skulle det så være?
  • Dine styrker og interesser. Hvilke personlige styrker kan hjælpe dig i job eller i gang med en uddannelse? Hvem kan hjælpe dig med at nå dine ønsker om job eller uddannelse? Det kan være familie, venner eller andre, du kender. Hvad interesserer du dig for? Det kan fx være at dyrke sport, være aktiv i en forening, at lave mad eller arbejde med computer.
  • Dine udfordringer. Er der noget i dit liv, der gør det svært at nå det, du ønsker med job eller uddannelse? Det kan fx være økonomi, bolig, problemer i familien, misbrug eller ensomhed? Hvad kan gøre det lettere for dig?
  • Dit helbred. Hvordan er dit helbred, hvis du selv skal sige det? Betyder dit helbred noget for, om du kan arbejde eller uddanne dig? Er du i gang med behandling, der får betydning for dine muligheder?
  • Tidligere tilbud fra kommunen. Hvilke tilbud eller aktiviteter kan gøre det lettere for dig at komme i gang med at arbejde eller uddanne dig? Du ved bedst selv, hvad der dur for dig. Det, du selv mener, er vigtigt for, at rehabiliteringsteamet kan hjælpe dig videre bedst muligt. Udover det, du selv mener, skal din læge også beskrive dine muligheder på en speciel attest. Du får også selv alle disse oplysninger. Oplysningerne bruger rehabiliteringsteamet til at forberede sig.
Syg I Haderslev | RehabiliteringsteametUnder mødet vil teamet tale med dig og finde frem til, hvordan du kan komme i gang med at arbejde eller uddanne dig med udgangspunkt dine styrker. Din sagsbehandler er med på mødet. Du kan også tage en, der kender dig godt, med til mødet, hvis du ønsker det. Hvis du ikke taler
dansk, er der en tolk med til mødet.
Det kan i enkelte tilfælde være nødvendigt at henvise dig til yderligere undersøgelse hos Klinisk Funktion, inden teamet kan komme med sin indstilling.

Hvis vi med en særlig indsats kan hjælpe dig videre og på sigt i gang med at arbejde eller uddanne dig, får du tilbud om et ressourceforløb. Du får ret til et fleksjob, hvis du har varige og væsentlige begrænsninger i din arbejdsevne. Du skal heller ikke kunne opnå eller fastholde et arbejde på normale vilkår, og du må ikke have ret til førtidspension.

Hvis du er under 40 år erstatter ressourceforløb som udgangspunkt førtidspension.

Hvis du er over 40år, skal du som udgangspunkt have ét ressourceforløb, før du kan indstilles til førtidspension. Du kan få førtidspension, hvis din evne til at arbejde er varigt nedsat til det ubetydelige, og din evne til at arbejde ikke kan udvikles på grund af dit helbred.
Beslutningen kan blive, at du og din sagsbehandler skal arbejde videre med andre tilbud i jobcentret. Det gælder, hvis der ikke er grundlag for at tilbyde dig et fleksjob, ressource forløb eller førtidspension.

Det er kommunen, der endeligt afgør, hvad der skal ske fremover. Kommunen ser på rehabiliteringsteamets indstilling og de øvrige oplysninger, som du også fik inden mødet med teamet, før den afgør sagen. Du modtager et brev om, hvad der er besluttet.
Afgørelse fra kommunen.
Efter mødet kommer rehabiliteringsteamet med en indstilling til, hvordan du bedst kommer videre fra din nuværende situation. Den indeholder en vurdering af din fortsatte evne til at arbejde. Den kan eventuelt også indholde en beskrivelse af konkrete forløb og aktiviteter, der kan hjælpe med at udvikle din arbejdsevne.”