Folketingets Ombudsmand er jurist og valgt af Folketinget til at behandle klager over offentlige myndigheder.Syg I Haderslev |Folketingets Ombudsmand

Ombudsmanden kan kritisere og anbefale myndigheder at behandle en sag igen og eventuelt ændre deres afgørelse, men ombudsmanden kan ikke selv træffe afgørelser. Ombudsmanden kan tage stilling til juridiske spørgsmål, men ikke spørgsmål, som kræver anden faglig viden. Det sidste par år har ombudsmanden modtaget 4-5.000 klager årligt fra borgere, der mener, at en myndighed har begået fejl. Cirka 90 medarbejdere er ansat ved Folketingets Ombudsmand.

Ombudsmanden er udpeget af Folketinget til at tage sig af den slags sager. Han skal kontrollere alle dele af den offentlige forvaltning – det vil sige staten, regionerne, kommunerne og andre offentlige myndigheder. Men ikke domstolene eller Folketinget. Ombudsmanden kan heller ikke behandle klager over private.

Alle kan klage. Det er gratis at klage, og vi stiller kun få betingelser til klagen. Du skal fx vedlægge en fuldmagt, hvis du klager på vegne af andre end dig selv

Du kan gå direkte til ombudsmands hjemmeside her:http://www.ombudsmanden.dk/

Hent deres folder her (PDF):http://www.ombudsmanden.dk/om/formidling_og_viden/publikationer/foldere/omatklage/